referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Chémia p prvky
Dátum pridania: 20.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Monykaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 894
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 

kyseliny sírovej, sírouhlíka, siričitanov, sulfidov, zápaliek, prostriedky na škodce, súčasť bielkovín
1.KYSLÍKATÉ ZLÚČ.SÍRY-
-oxidy=SO2 –oxid siričitý, bezfarebn.plyn,dráždi dýchanie, vznik: spaľovaním síry, pražením sulfidov,pôsobi redukčne aj oxidačne ( 2So2+O2→2SO3, SO2 je redukovadlo, SO2+2H2S→3S+2H2O, SO2 je oxidovadlo)
-kyseliny=H2SO3-kyselina siričitá,slabá, dvojsýtna, SOLI-siričitany, hydrogensiričitany H2SO4-kyselina sírová, silná, mieša sa s vodou v lubovol. pomere, dochádza k zahrievaniu a preto kys. lejeme do vody , silné dehydratač. a oxidač. účinky, zriedená reaguje s menej ušľach.kovmi., SOLI-sírany, hydrogénsírany, využitie: chemikália, plnenie akumulátorov, výr. hnojív, vlákien, výbušnín, rafinácia minerálnych olejv...
PRVKY p3 =ns2np3 V.Ask. (Dusík, Fosfor, Arzén, Antimón, Bizmut)
-DUSÍK-3 skupenstvá, N2, jeho molekula mimoriadne stabilná, prejav toho=internosť-nezlúčivosť, s látkami reaguje až pri vysokej t, výroba: frakčnou destiláciou skvapal.vzduchu, preprava: v tlakových fľašiach-zelená, použitie:výr. amoniaku, oxidu dusnatého,
1.KYSLÍKATÉ ZLÚČ. DUSÍKA-
-oxidy=málo stále, NO-oxid dusnatý, NO2-oxid dusičitý, vznik:pri redox, reakciách dusíkatých zlúčenín, medziprodukty pri výr. kyseliny dusičnej, zložky priem. exhalátov, výfukov. plynov, sú jedovaté, narušujú živ.prostr.
-kyseliny=HNO3-kyselina dusičná, bezfarebná, silná, oxidač. účinky, oxiduje vš.kovy(okr. zlata), SOLI-dusičnany, HNO2-kyselina dusitá, oxidač. aj redukč. úč., výroba farbív, liečiv, výbušnín, SOLI-dusitany
2.BEZKYSLÍKATÉ ZLÚČ.DUSÍKA-
-karbidy=s prvkami s malou elektronegativ.(B,Si)
-halogenidy uhlíka=pri reakciach s halogenmi
-sírouhlík=zluč.uhlíka so sírou
-kyanidy=s dusíkom, jedovaté
2.DUSÍKATÉ HNOJIVÁ-dusičnan amónny, dusíkaté vápno, ...
PRVKY p2 =ns2np2 IV.Ask. (Uhlík, Kremík, Germánium, Cín, Olovo)
-UHLÍK-2 alotropic.modifikácie(diamant, grafit), 4 kvalentné väzby, mala reaktivita, len pti vyšších t, na reakcie jeho technické formy (koks, uhlie), jeho oxidácia v priemyslne na priamu redukciu kovov z ich oxidov, výr.železa- Fe2O3 +3C→3CO+2Fe, zlúčeniny:ropa, zem.plyn, uhlie, minerály:kalcit-CaCO3, magnezit-MgCO3, dolomit-caCO3.MgCO3, použitie:
tuhy, palivo, elektródy, mazadlo, v klenotníctve, vrtné hlavice, ložiská, adsorpcia plynných látok
1.KYSLÍKATÉ ZLÚČ.UHLÍKA-
-oxidy=CO-oxid uhoľnatý, plynný, jedovatý, vzniká pri nedokonalom splovaní C, redukč.účinky, využitie pri výr. Fe,viaže sa na krvinky, CO2-oxid uhličitý, nejedovatý, plyn, menej reaktívny, má len ox.účinky, čiastočne rozpust. vo ovde, význam pri fotosyntéze
-kyseliny=H2CO3-kyselina uhličitá, veľmi slabá, zahriatím sa rozkladá späť na vodu a oxid uhličitý, SOLI-hydrogenuhličitany, uhličitany (uhličitan vápenatý-CaCO3=výr.páleného vápna, uhličitan sodný(sóda)-Na2CO3, hydrogenuhličitan sodný(sóda bicarbóna)-NaHCO3, (NH4)2 CO3-prášok do pečiva, K2CO3-potaš, vedľajší produkt pri výr.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Chémia pre 2.ročník gymnázií
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.