Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektronika Stabilizátory

Stabilizátory- majú za úlohu zabezpečiť stálosť výstupného napätia (prúdu) pri rôznom odbere Rz a kolísaní napájacieho napätia. Na posúdenia kvality stabilizácie slúži činiteľ stabilizácie. Pu=(∆U1/U1)/(∆U2/U2)= (∆U1/∆U2)*(U2/U1). Parametrický stabilizátor napätia: využíva stabilizačnú zenerovu diódu. Jeho výhodou je jednoduchosť. Je vhodný pri menších prúdových odberoch a pri menších požiadavkách na stabilizáciu. Veľkosť výstupného napätia sa nedá priamo nastaviť, závisí od veľkosti Uz použitej diódy. R=(U1-Upz)/Ip Pu=((R+rd)/rd)*(Uzd/U1) (rd- dynamický odpor). Degeneratívny stabilizátor napätia: U2=Pr*I2 U2=Uzd-Ube. Uzd- je konštantné – prípadná zmena U2 vyvolá zmenu budiaceho napätia tranzistora Ube. Ak sa napr. U2 zväčší, zmenší sa Ube=Uzd-U2. Keďže platí Ie=Ic+Ib, kde Ie je prúd záťaže, zmenší sa I2 a teda aj U2 na pôvodnú hodnou. Výhodou tohto stabilizátora je, že pri strate zdroja sa zničí len tranzistor. Stabilizátory prúdu- ich kvalitu posudzujeme podľa činiteľa stabilizácie prúdu Pi=(∆I1/I1)/(∆I2/I2)=(∆I1/∆I2)*(I1/I2). Výstupný odpor Rvýst=∆U1/∆I1. Obe veličiny musia byť čo najväčšie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk