referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Nedeľa, 29. mája 2022
Slovenčina - syntax
Dátum pridania: 06.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dudus
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 329
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Sklady
prisudzovací: podmet + prísudok- medzi nimi je zhoda
určovací: medzi nadradeným a podradeným vetným členom- medzi nimi je väzba
priraďovací: medzi rovnocennými vetnými členmi (viacnásobné vetné členy)- primkýnanie
Veta
-usporiadané spojenie slov
1. členitosti: dvojčlenná- úplná, neúplná
jednočlenná- slovesná, neslovesná
2. zloženia: jednoduchá- holá, rozvitá, s viacnásobným vetným členom
súvetie- priraďovacie, podraďovacie
3. obsahu: oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolacia
Vetné členy
prísudok- sloveso čo robí, čo sa deje?
podmet- činiteľ deja kto? čo?
predmet- rozvíja sloveso G, D, A, L, I
- priamy (bez predložky v A)
- nepriamy ( ostatné pády, A s predložkou)
príslovkové určenie- rozvíja sloveso a vyjadruje okolnosti deja
- miesta (kde, kam)
- času (kedy, odkedy)
- spôsobu (ako)
- príčiny (prečo, začo)
prívlastok- rozvíja pod. meno aký, ktorý, čí
- zhodný ( pred pod. menom, zhoduje sa)
- nezhodný ( za pod. menom, nezhoduje sa)
doplnok- dopĺňa význam vety
- predmetový (viaže sa na predmet)
- podmetový ( viaže sa ne podmet)
Súvetie
PRIRAĎOVACIE:
zlučovacie: a, i, ani, aj, a najmä, i-i, najprv-potom, jednak-jednak, vše-vše
stupňovacie: ba, ba aj, nielen, ale i (ale aj), nie len- ba aj, ba dokonca
odporovacie: ale, no lež, a avšak, ale predsa, jednako, lenže
vylučovacie: alebo, buď, či, buď-buď, buď-alebo, či-či, alebo-alebo
dôvodové: veď, však, totiž, ináč
dôsledkové: pret, teda, a tak, a preto, a teda
PODRAĎOVACIE:
predmetové: že, aby, kto, čo aký
prívlastkové: aký, ktorý, čo, kde, ako že, aby, či, keď
príslovkové:
- miesta- kde, kam, kade, odkiaľ, keda-tade, pokiaľ
- času- keď, pokým, zakiaľ, len keď, sotva, vždy-keď
- spôsobu- ako, akoby, ako keby, ako čo, ako že, čím-kým
- príčiny- lebo, keď, pretože, preto, preto-lebo, zato-že
- podmienky- ak, ak by, keby, keď, pokiaľ, čo
- prípustky- hoci, keby aj, i keby, aj keď, hoci-predsa, čo i
podmetové: kto, čo, že, aby, či, akoby
prísudkové: aký, ako, že, aby
doplnkové: že, ako aby, keď, aký
Polovetné konštrukcie
-vznikajú vtedy, keď sa k 1. predikácii(spojenie podmetu a prísudku) vo vete, priradí druhá predikácia, kde prísudok je vyjadrený neurčitým slovesným tvarom
-neurčité slovesné tvary => príčastie, prechodník, neurčitok
-v polovetných konštrukciach píšeme čiarky vždy okrem polovetnej konštrukcie a neurčitkom.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.