Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenčina - Slovenský realizmus

Svetozár Hurban Vajanský
- bol najstarším synom významného predstaviteľa štúrovského ideového a revolučného hnutia prozaika Jozefa Miloslava Hurbana
- študoval právo, bol advokátom, redaktorom a spisovateľom v Skalici, Námestove, Lip. Mikuláši a Martine
POÉZIA:
- básnická zbierka: Tatry a nore
• ako znamenie prelomu, ako doklad nového umeleckého pozdvihnutia.
• venoval je Adolfovi Heydukovi za jeho osobitný záujem o Slovensko
• má 7 časti: Zvuky, Maják, Jaderské listy, Sny a báje, Ratmír, Herodes a Dozvuky
poviedka: Herodes- básnik v nej sleduje osud dvoch násilne odvlečených sirôt na dolniaky, aby sa tam v službe u cudzieho gazdu pomaďarčili. Obidve deti pri úteku domov hynú pod kolesami vlaku. • táto poviedka bola protestom proti odnárodňovaniu slovenských detí
• UPLATNENIE SYLABOTOMICKÉHO VERŠA PROTI (štúrovskému) SYLABICKÉMU
- básnická zbierka: Spod jarma
sociálne tematika ( útlak, bieda, choroba) spoločenský dosah. Básne napr.: Malý drotár, Pltník, Na roboty
PRÓZA:
- novela: Letiace tiene
zemianska tematika. Zemianstvo by mohlo byť rozhodujúcou zložkou národa tým, že spojí s inteligenciou. Toto sú mraky nad zemianstvom. Ústrednou postavou je Imrich Jablonský, ktorý je zeman a kapitalizmus (nemecký)prestavuje Bauer spolu idú zakladať pílu. Bauer sa stáva správcom, ale prídu do krachu Jablonský má dcéru Elu, ktorá ľúbi Milka Holana. Svadbou s Milkom napĺňajú spojenie zemianstva s inteligenciou.
- román: Suchá ratolesť
Ústrednou postavou je Stanislav Rudopoľský z Rudopolia. Je to zeman, ktorý prichádza z Viedne do Rudopolia aby predal rodičovský majetok a vrátil sa, ale stretne sa s učiteľom Tichým(inteligenciou), Vanovským (statkárom) a Adelkou Rybáričkou. Títo ho ovplyvnia, aby pomohol národu.
- román: Koreň a výhonky
zobrazuje vzájomné vzťahy medzi inteligenciou, meštianstvom a sedliactvom
- román: Kotlín
zobrazuje zemianstvo. Hlavná postava zeman Andrej Lutišič, ktorý má veľmi veľa príbuzných čŕt so slovenským národom, nevedie ho k tomu ani jeho náklonnosť ku Gregušovej dcére Lejle. Autor v ňom stvárnil typ zbytočného človeka, ktorý už nemôže nájsť uplatnenie v živote. Pavol Országh Hviezdoslav
- pochádza z rodiny zemianskeho pôvodu, študoval právo, pôsobil ako advokát a podsudca no neskôr sa začal venovať výlučne literárnej činnosti. Člen prvého revolučného Národného zhromaždenia.

- sonety: Krvavé sonety
lyrický cyklus, v ktorom reagoval na prvú svetovú vojnu
IDEA: odsúdil násilnosť a postavil sa proti
TÉMA: boj, násilnosť, krviprelievanie
- epos: Ežo Vlkolínsky
konflikt medzi rodičom a dieťaťom, lebo si chce vziať za ženu Žofku Bockovie (sedliačku). Ak sa nerozhodne inak, tak matka mu sľúbila, že ho vydedí. Žofku nazve :“len taká ledačina“. Tak Ežo odíde dobrovoľne z domu k strýkovi Eliášovi, ktorý ho privíta s otvorenou náručou. Vystrojí mu veľkú svadbu.
• ďalší konflikt je rozpor medzi zemanmi a sedliakmi
• Ežo vo svojej reči už tvrdí, že sme si všetci rovný
• spojenie pracovitosti a peňazí
Záver: Po určitých rokoch napraví všetko Ežov a Žofkyn syn Benko, tým že spojí rozhnevanú matku so svojim synom a nevestou.
- epos: Gábor Vlkolínsky
väčší úpadok zemianstva. Gábrovi rodičia postupne prepijú celý svoj majetok, čím ho uvedú do hanby. Na konci vedia Gábor dialóg s Ežom. O tom, kde má hľadať východisko: má sa priženiť do sedliackej rodiny Blažkovcov.
- dráma: Herodes a Herodias
veršovaná, má 5 dejstiev. Čerpá z náboženskej histórie
Herodes Antipa- miestodržiteľ 1/4 Palestíny. Vyhnal svoju ženu Tamaru a priviedol si Herodiadu, ktorá bola žena obchodníka Filipa. Herodes bol krutovládca, tyran, viedol hýrivý život. Herodiada chcela vládnuť popri Herodesovi a spájala ich túžbu po moci. V protiklade stojí Jochanan- Ján Krstiteľ, ktorý stojí na strane utláčaných, biednych a Herodiada ho nenávidí pretože kritizuje nemravný život kráľovského páru. No Ján Krstiteľ je zavraždený a kráľ Aretas vojenský porazí Herodesa, čím a pomstí za pohanenie svojej dcéry Tamary. Herodes a Herodiada musia odísť do vyhnanstva
Martin Kukučín (Matej Bencúr)
-študoval na gymnázium a po štúdiách odchádza do Dalmácia na ostrov Brač, potom do Južnej Ameriky, kde pôsobil ako lekár. Neskôr sa vrátil.
-písal poviedky, divadelné hry, cestopisy, romány
Keď báčik z Chochoľova umrie
Aduš Domanický príslušník zemianstva. Pán Aduš už nemá nijaký majetok a záchranu vidí iba v blízkej smrti bohatého príbuzného báčika z Chochoľova. Oproti Adušovi stojí postava priekupníka Ondreja Trávu, ktorý bezohľadne zhŕňa majetok.
• zemianstvo je na úpadku a tak autor vidí záchranu zemana a obchodníka ( Ondrej Tráva – obchodník – nová nastupujúca vrstva BURŽOÁZIA)
Dies iare (dni hnevu)
TÉMA: príbeh, ktorý sa odohráva na pozadí chorovej epidémie na Slovensku ( skutočný námet )
ZÁKLADNÝ KONFLIKT: medzi dvomi rodinami richtárovcami Limovcami a vicerichtarovcami Sýkorovcami.
Sýkora je skupáň uprednostňuje peniaze pred deťmi. Jedného syna vyhnal z domu a druhého Jarka nechce ísť pozrieť, keď je chorý a hrozí mu smrť. K richtárovcom prichádza len vtedy, keď mu zmiznú peniaze a on podozrieva richtára.

Pri návšteve so uvedomí, že nežil poriadne, že úžerníčil. Museli mu vrátiť požičané peniaze s vysokým úrokom. Jeho život sa mu zdá zbytočný, ale potom si uvedomí, že ešte má zmysel, lebo má synov a s nimi sa musí zmieriť. Nakoniec sa zmieri aj s richtárovcami.
Neprebudený
rozvíja sa tragický príbeh mrzáka husiara- Ondraša Machuľu, ktorý sa stal obeťou vysnívanej lásky k peknej Zuzke Bežanovie. Jedna z mála Kukučínových prác, v ktorých sa konflikt končí tragédiou, hoci tlmenou poznaním , že pri Ondráša je smrť vykúpením autorovho ľudského i spoločenského súcitu, no bez jeho vonkajšieho vyzdvihovania.
Rysavá jalovica
obrázok zo života dvoch susedov, krpčiara Adama Krta a jeho kmotra Adama Trnku. Známi dej o kúpenej i stratenej rysavej jalovici a dôsledkoch, ktoré z nedorozumenia vyplynú, pripomína idylku obrátenú naruby.
Dom v stráni- román
vrstva sedliakov (težaci)- Matej Berac, Katica (Beracova dcéra)
vrstva zemanov- pani (šóra) Anzula, Niko Dubčic (Anzulin syn)
obchodník – Zandome
Problém: Autor riešil problém zemianstva. Príbeh lásky Katice a Nika, ktorá sa nemôže zavŕšiť svadbou, pretože sú reprezentanti rôznych spoločenských vrstiev. Títo dvaja sa nakoniec rozchádzajú veľmi slušne…
zo strany Nika to bola láska založená iba na poblúznení a zo strany Katice láska z vypočítavosti. Preto láska nebola naplnená a každý z týchto ľudí ostáva z iným partnerom so svojej spoločenskej vrstve.
Záver: harmonický teda zmierlivý. Na konci Mate umiera a spolu s ním dáva zánik patriarchálneho spôsobu života o čo bolo staré a dal zelenú tomu čo bolo nové, Niko si berie dievčinu zo svojej vrstvy (Dorica) v tom je jeho záchrana. Najväčšiu budúcnosť má obchodník Zandome, lebo budúcnosť vidí v majetku a peniazoch.

Božena Slančíkova Timrava
-pochádza z okolia Lučenca. Všíma si slovenskú dedinu- dedinčanov a ich inteligenciu. Nevidela východisko a dedinčanov kritizovala. Nikdy sa nevydala. Neverila v nápravu a preto jej humor je kritický. Venovala sa sociálnym pomerom (problémom) na slovenskej dedine
Ťapákovci
Ťapákovci boli ľúbostný ľudia. Voči okoliu lenivý. Kritika dedinského človeka
Iľa sa vydala za Paľa a to vadí Anče. Anča je mrzáčka- chcela zachovať tradícia, nevie chodiť len po kolenách. Ilia sa robí v dome veľkou paňou. Realistický konflikt dvoch skutočností. Konflikt medzi lenivosťou a pracovitosťou. Ančina tragédia je tom, že vyšíva čepce, ktoré ona nikdy nebude nosiť.
Anča - zmija, uštipačná
Iľa – kráľovná, chce rozkazovať
Skon Paľa Ročku
Základný konflikt lásky a nenávisti, biedy a peňazí.

„Láska pri biede sa minula a oni stoja proti sebe ako nepriatelia“
Dej: Paľo si oťal prst, aby nemusel ísť na vojnu a to aj preto, aby mu richtárovu dcéru zatiaľ neprebral iný. Richtár vydedil dcéru, lebo bol chudobný. Oni sa vzali a rozhodla sa, že dokáže rodičom, že si nadobudnú majetok a hrdlačili, robili. pri tejto ťažkej robote so pomaly láska vytratila – zostáva iba Paľov protest proti nespravodlivosti. Paľo pochádza a chudobnej rodiny. jeho otec pil a opitého ho prešiel voz (zabil ho). Zuza čakala dieťa a Paľo ochorel a nemal kto robiť na poli. Keď zomrel, tak sa zmieril z matkou a narodil sa mu syn.
Kritika sociálnych pomerov na slovenskej dedine.

Hrdinovia- novela
názov je ironický. Zobrazovania ľudí, ktorí sa navonok vydávali za vlastencov. Navonok boli hrdinovia, ale v skutočnosti to boli zbabelci. Tematicky si dotikala 1SV, ktorá sa Slovenska dotkla len okrajovo. Na dedine sa to týkalo odvodzovaním slovenských mužov a ich smrťou.
základný konflikt (zameranie, skúmanie) sveta dedinčanov a sveta pánov
svet dedinčanov: 1. súhlasili s vojnou; 2. boli proti vojne
1. súhlas s vojnou- z vojny chceli niečo mať (vyťažiť). Boli to ženy, ktoré sa tešili, že prostredníctvom vojny sa zbavia svojich mužov. Ženy, ktoré vojnu brali ako pomstu (odplatu) iným ženám, ktoré im prebrali mužov.
2. proti vojne- muži, ktorí musia rukovať. Ženy, ktoré nechcú, aby ich muži išli do vojny.
svet pánov: 1. notár Laci Baláň; 2. podnotár Širický
1. Laci Baláň- typ falošného hrdinu. Zo začiatku bol za vojnu a chodil po dedine, pri čom vyhlasoval, že ísť do vojny je hrdinstvo. No keď mali odviesť jeho prejavil sa ako zbabelec. Psychicky sa zrútil a podplatil doktora, aby nemusel narukovať.
2. Širický- on na vojnu narukoval. I keď s ňou nesúhlasil. Napriek tomu, že to bol dobrý človek vo vojne umiera.

Jozef Gregor Tajovský
POVIEDKOVÁ TVORBA:
Do konca
hlavná postava- autorov starý otec Štefan Greško. Opisuje život ako pracovitý, čestný, statočný zo zmyslom pre humor. jeho život bol prácou od začiatku až do konca. V zime ani v lete si nenechal ani trochu pokoja. V kuse musel niečo robiť. Aj keď ho našli mŕtveho, tak aj vtedy bol vychystaný so práce s kapsou s sekerou. Mamka Pôstková
príbeh 65 ročnej ženy- statočnej, pracovitej, starajúcej sa o muža i syna. Zarábala si príležitostne. Nie vždy jej ľudia za prácu zaplatili, preto si musela požičiavať peniaze z banky. Vo svojej dlžobe bola veľmi poctivá a chcela predať aj to posledné čo mala, len aby ju splatila (perinu, posteľ). Bankár, ktorý jej radil pomáhal bol autor.
Mišo
príbeh chudáka z dediny, ktorý mal veľmi ťažký osud. Po smrti matky musel odísť z domu.

Robil u rôznych gazdov. Oženil sa ( už robili dvaja). Peniaze, ktoré zarobili- minuli na krst a pohreb svojich detí. Záver: Mišo sa stáva žobrákom. Mišo sa nevzdáva a verí, že ne jer sa zase prácu nájde.
Apoliena
príbeh mladej slúžky, ktorej sa chlapci vysmievajú, že je hluchá. No nakoniec sa zisti, že ohluchla od bitky. Bil ju jej otec, ktorý bol alkoholikom.
Maco Mlieč
Maco bol dobrák pracovitý, slúžil u richtára, nemuseli mu dávať peniaze pracoval za nocľah, jedlo, odev a trochu tabaku. Bol skromný no usilovný (pracovitý)
Maco sa pred smrťou išiel porátať z gazdom že či mu nie je niečo dlžný. Richtár sa pri týchto slovách zahanbil. Maco ďalej prial richtárovi aj jeho rodine veľa zdravia a šťastia. No nakoniec mu richtár sľúbi, že mu vystrojí pohreb. A všetci sluhovia povedali, že mu mal za čo ten pohreb vystrojiť.
DIVADELNÁ HRA:
Statky – zmätky
Ondrej Palčík adoptuje Ďurka Ľanku- chudobného s tým, že dostane jeho majetok keď umrie a on sa ožení s Zuzkou Kamenskou. No medzi Zuzkou a Ďurkom to nefunguje, preto Zuzka odchádza a dieťa vychováva sama. Ďurko si privedie Betu, ktorá nalieha na prepísaní majetku, ale Palčík odmietne. Preto Beta od Ďurka odchádza a Palčík Ďurka vyháňa z domu a strieľa za ním.
Konflikt: medzi majetkom a láskou
-boj o statky spôsoboval len zmätky
-autor vyzdvihlo potrebu lásky a práce
TÉMA: príbeh niekoľkých rodín, ktoré chcú riešiť svoje majetkové problémy
IDEA: šťastie človeka nespočíva len v peniazoch (majetku), ale spočíva v láske
-podobná problematika vo veselohre Ženský zákon

1. spoločné znaky poviedok: Neprebudený, Rysavá jalovica, Keď báčik z Chochoľova umrie

Neprebudený Rysavá jalovica Keď báčik z Chochoľova..
Ondráš Machuľa Adam Krt Aduš Domanický
Zuzka Bežanovie Adam Trnka Ondrej Tráva
• humor- láskavý, dobrotivý, veril v nápravu dedinčanov
• problém zemianstva- zemianstvo + buržoázia
• mená postáv- charakter
• harmonické riešenie konfliktov – zmierlivé
Ondráš Machuľa- zmetený chlapec ako machuľa
Zuzka Bežanovie- bežať- nestálosť, prelietavosť
Adam Krt- vyjadruje vzhľad a veľký strach zo svojej ženy
Adam Trnka- trpký, podpichovačný, sporný typ
Aduš Domanický- doma už nič nemal- žiadne hospodárstvo, majetok v rozklade
Ondrej Tráva- zelená farba, farba nádeje a budúcnosti, nezničiteľné

2. Typické znaky poviedok: Do konca, Mamka Pôstková, Apoliena, Maco Mlaič a Mišo

1. postavy biedny dedinčania
2. smutný, tragický dej
3. spoliehania sa na fyz.

sily a mravnosť
4. autor súcití s postavami snaží sa im pomôcť (poradiť)
5. hrdinovia sa nevzdelávajú
6. sociálno-kritický prístup
7. portrétista- obrazom nejakého človeka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk