Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Goniometrické funkcie

r=c/2.sinJ
Ro=P/s
P=a.va/2 => strana + výška
P=1/2 b.c.sinAlfa => 2 strany + uhol nimi zovretý
P=√s(s-a)(s-b)(s-c) => keď 3 strany
Cos.veta
c²=a² + b²- 2.cos.J
b²=c² + a²- 2.cosBeta => 3 strany, 2 strany + uhol nimi zovretý
Sin.veta
sinBeta/sinJ = b/c => 2 strany + prislúchajúci uhol
sinAlfa/sinBeta = a/c
sinAlfa/sinJ = a/c
sin105°=√6 +√2 /4
Kváder V= a.b.c
S=2.(ab+ac+bc)
u=√a²+b²+c²
Kocka
V=a.a.a
S=6a²
u=a. √3
Valec
V=3,14.r²v=3,14.d²/4 .v
S=2.3,14.r (r + v)
Ihlan
V=1/3 Sp.v
S= Sp+Spl
Zrezany ihlan
V= v/3. (S1+√S1.S2 + S2)
S= S1+ S2 + Spl
Rotačný kužel
V= 1/3. 3,14r².v=1/12. 3,14. d². v
S= 3,14. r² + 3,14. r.s = 3,14.r (r+s)
Zrezaný rotačný kužel
V= 3,14.v/3 (r1²+ r1.r2 + r2²)
Spl= 3,14.r1² +3,14.r2²+ Spl
Guľa
V= 4/3. 3,14. r na tretiu = 1/6. 3,14. d na tretiu
S= 4.3,14.r²= 3,14.d².

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk