referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eugénia
Sobota, 18. septembra 2021
ekonómia ťahák
Dátum pridania: 05.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stanley44
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 448
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.2
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 23m 40s
Pomalé čítanie: 35m 30s
 

Při stanovení výkonu sa vychádz zo štítkového výkonu a má sa vyjadriť v takých výrobkoch v akých sa vyjadruje VK.
-Výkon sa určuje na základe, kapacít, noriem výrobnosti a pracnosti. Jednotky výkonnosti:1 množstvo za hodinu – zodpovedá pojmu tempa odvádzania
2. normihod./hod. – za koľko normohodín práce sa odvedie za 1 hod. v danej výrobnej jednotke.
Kapacitná norma pracnosti- vyjadruje dobu v priebehu ktorej napr. Stroje opracúvajú obrábaný výrobok. Při úplnej automatizácií výroby pracnosť výrobku určujú technické parametre.
Časový fond výrobnej jednotky:
-ekonomický čo najvýhodnejší pracovný režim. Pre výpočet VK je dôležitý efektívný časový fond. Pre efek. Čas. Fonde sa zohľadňujú plánované prestoje, čas na plánovanie opravný a premiestennie strojov a zariadení, ktoré sa uskutočňujú v pracovnej době a s časom na výrobu technolog. nepodarkov. Koeficien plánovaných prestojov a strát 0,90 – 0,95.
Zloženie výrobného plánu: voľba najvhodnejšej výrobnej štruktúry. Při nesúlade s výrobným programom dochádza k poklesu úrovne využívania VK. Proporcie medzi čiastkovými VK výrobných úsekov - je to proces sledovania kapacity vyš. Výrobných liniek, zisťujeme:
1,či sú výrobné jednotky zoradené paralelne – kapacita je súčtom čiastkových kapacít.
2,Či sú zoradené sériovo – kapacita závisí od tzv. hlavného výrobného článku.
Máme výr. jednotiek s rôznorod. Strojovým parkom. Kapacity jednotlivých praovísk majú byť vyrovnané. Celková kapacita je určená hl. výrobným článkom. Kľučové pracovisko – pracovisko s najpracnejšou operáciou. V porovnaní s hl. článkom ostat. Výrobkovej jednotky predstavujú úzke alebo široké profily alebo miesta. Priamo ovplyv. veľkosť VK – tech. základňa
Kapacit. Normy a proporcie
K výrpočtom VK – VK na jeden stroj
-VK na výrob. linku, plochu
-Pomocou kapacit. Normy pracnosti
-Maticovým prepočtom
Základným kapacitným výpočtom je BILANCOV ANIE zdrojov VK – druh výrobného zariadenia
-počet výrobných zariadení
-využiteľný časový fond
Vybilancovanie VK môžem uskutočniť:
1,považujem výrobný program za určenú veličinu a úlohou je zistiť potrebnú VK na jeho zabezpečenie
2,za určenú veličinu považujem VK a hľadáme výrobný program, ktorý zabezpečí optimalné využitie za predpokladu splnenia vymedzených ekonomických cieľov.
Spôsoby zvýšovania VK:
VK nie je nemenná platí, že progresívna změna niektorého činiteľa, napr. Zvýšenie kvalifikácie pracovníkov alebo rozšírenie strojového parku, organizačné zmeny. Zmeny VK môžu byť spojené:
1,s investíciami vloženými do daného výr.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.