referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Nedeľa, 18. apríla 2021
právna náuka Právo, právny štát, forma štátu, pramene práva a právne normy
Dátum pridania: 10.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rominka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 318
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Právo- človek svojimi vlastnosťami snaží civilizovať a kultivovať svoje prostredie. Predmety a javy ktoré podmieňujú sebarealizáciu a vývoj človek pociťuje ako hodnoty. Formujú sa určité štandardné postupy myslenia a správania. Zo snahy presne, jasne vyjadriť a usporiadať tieto hodnoty vznikajú vzory. Vzory sa stávajú spoločenskými normami, pravidlami, ktoré stanovujú ako sa majú určité subjekty za určitých okolností správať. Niektoré spoločenské normy sú sústredené okolo hodnoty „dobra“- morálne hodnoty, okolo „krásna“–estetické normy, s „vierou v Boha“ súvisia náboženské normy, okolo hodnoty „poriadku a spravodlivosti“ sa vytvárajú právne normy. Normy sa navzájom prelínajú a ovplyvňujú. Právo sa od ostatných spoločenských noriem odlišuje:1. svojim monizmom,2. spätosťou so štátom, 3. zvláštnou formou
Štát- sa sformoval ako politicko-mocenská organizácia. Je výsledkom politiky- umenia riadiť spoločnosť. Mocenská preto, lebo na vynútenie určitého poriadku u tých, ktorý ho nedodržujú si vytvára ozbrojené zložky (armáda, polícia).Je hierarchicky usporiadaný mocensko-riadiaci systém, skladajúci sa z ľudí a inštitúcii, ktorí prostredníctvom práva riadi spoločnosť. Charakteristické znaky štátu: 1. štátna moc, 2. suverenita štátu, 3. štátne územie, 4. štátne občianstvo.
Forma štátu- je spôsob organizácie štát moci. Závisí od politickej štruktúry spoločnosti, od kultúr úrovne, tradícií, vzdelanosti obyvateľov ako aj od medzinárodnej situácie. Formu štátu určuje forma vlády a územno-organizačná štruktúra štátu. Formu vlády rozlišujeme: 1. podľa miery účasti občanov na štát moci: a.)demokratická, b.) nedemokratická, 2. podľa systému najvyšších štát orgánov a.) monarchická, b.)republika. územno-organizačná štruktúra štátu môže byť-1.unitárny štát, 2.zložený štát
Pramene práva- 1. materiálne, 2. formálne: a. právna obyčaj, b. normatívne práv, akty, c. precedensy, d. normatívna zmluva
Právne normy- nazývame všeobecne záväzné pravidlo správ, ktoré vytvára štát. Podľa toho aký spôsob správ právnych noriem predpisujú delíme ich na: 1.normy, ktoré zaväzujú na pozitívne konanie,2. normy, ktoré zakazujú určité konanie, 3. normy, ktoré oprávňujú na konanie. Právne normy sa členia podľa stupňa ich závažnosti: kogentné, dispozitívne právne normy. Členenie právnych noriem podľa orgánov, ktoré ich vydávajú: 1. zákony NR SR, 2. nariadenie vlády, 3. vyhlášky, opatrenia výnosy min a ostatné ústredné orgány, 4. všeobecné záväzné nariadenia.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.