Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biológia Človek

Vnút.Prostr.: Homeostáza- rovnovaha vn.pr.; telove tekut zabespeč homeo- krv, miazga(lymfa), tkaniv.mok KRV:1) K.Plazma: (55%)- voda, bielk (albuminy, globuliny, fibrinogen, enzymy, hormony), cukry (glukoza, glykemia- 4,5-5,5 mol/l , 0,8-1,1 g/l – hypoglyk, málo; hyperglyk, vela), tuky; 2)K.Elementy: (45%)- ČK (erytrocity), nemaju jadro, 5x1012/l, sedimentacia čk 2-5/3-8 mm/h, obsah hemoglobin 15,5g/0,1 lit, 1g hemoglob = 1,34 ml O2; Krvne Skupiny: systém- A,B,0/M,N/Rh fak, ČK- aglutinogeny- A,B; KP- aglutininy-anti A,B; A-anti B 41,5%, B-anti A 6,6%, AB 14%, 0-anti A,B 37,8%; Rh fakt- Rh+ 80%, Rh- žiadny aglutin; BK (leukocity) 4-9x109/l; a) granulocity (kysle, zasadite, neutral) b) agranulocity (monocity, lymfocity); BK maju jadro, zabezpeč imunitu org. A) nespecificka im. (fagocytoza- pojedanie, diapedeza- prechod cez steny kapilar) B)špecificka im. (lymfocity T-protibunk im, lymf B- protilatkova im.) Imunizacia: aktivna- oslaben kmene, pasivna- hotove protilatky; KrvDoš (trombocyty)- ulomky buniek 300x107/l, zabezp zražanie krvi, podiela sa na tom cca 20 faktorov. Krv.Obeh:- uzavrety- 1)Srdce- duty sval, v medzipluci vlavo. Vrstvy- vonk-prikardium, epikardium, myokardium, endokardium; Predsieň,Komora- P,L; medzi PP a PK 3cípa chlopňa, LP a LK 2cípa; plúcne žily (z prava do LP a von), dutá žila horná-dolná (do PP), aorta (z hora do LK), plúcnica (z PK hore do plúc); činnosť srdca založena na systola(sťah) a diasystola(uvol)- 70x/min, ovplyv: vegetativne nervy (sympatikus, parasympatikus), hormony (adrenalin, noradrenalin); prevodovy sys srdca- vodivá svalov.- predsieň.uzol, predieň-komor.uzol, Hissov mostik, Purkyňove vlákna; Systol. Obj s- 70ml, Minut obj s- 5l/min; tachykardia- zrých činn srd, bradykardia- spomal; výživa srd svalu- vencovými cievami; Maly KO: pľúcny (pľúcnicou cez PK do LP plúc.žilami) Velky KO: telovy (aortou cez LK do PP dutou žilou) 2)Cievy- Tepny (+O2), Žily (-O2), endotelova vrstva (vnút), svalova vrst.(stred), väzivova vrst (vonk), Vlásočnice (výmena O2), vznik tkaniv mok- miazga.

Cievy maju vybežky, zabranuju prudeniu opačnym smerom; Dých.Sús.:- výmena dých plyn medzi vonkaj a vnút obehom; dýchanie- respiracia- Vonkajšie (plúca-krv), Vnútorné (krv-bunky) Stavba DS: Horne dých cesty: nosova dutina- sliznica (ohrieva, zvlhč, čistí), čuchová sliz; nosohltan- spoj dých ciest,ústnej dut, stredouš dut; hrtan- na začiatku je príchlopka, 6-7cm, sú tam hlasivky, priedušnica- priedušky- priedušničky- alevoly- výmena CO2 O2 ; Pľúca:- dych, výdych (ventilacia), 14-18x/min, dychovy V= 500ml, nemaju svaly, nižšítlak ako atmosf ; dýchacie svaly- bránica, medzirebrove svaly; poplúcnica (vonk), pohrudnica (vnút), pneumotorax- vyrovnanie tlaku, obranne reflexy- kýchanie, kašlanie, zívanie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk