referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Peter,Pavol
Streda, 29. júna 2022
Geografia Základné zhrnutie historickej geografie (okrem praveku)
Dátum pridania: 31.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: arilen
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 077
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 

STAROVEK

Vznik štátov-orientálne despocie
-4.tis.bc-chrámové hospodárstvo-vznik mestských štátov,písma
-3.tis.bc-palácové hospodárstvo=vznik despocie,rozšírenie miest
-2340-2198bc-Akkadská ríša-1.teritoriálna ríša-semit.kmene Akkadov obsadili Mezopotámiu a dobyli Sumer
-1.pol.2.tis.bc-Starobabylónske obdobie-zjednotenie Mezopotámie-Chammurabi-hl.mesto=Babylon,písom.zákonník,vzn.štátov
-Chetitská ríša-železo,expanziadoSýrie a Mezop.,boje s Egyptom,útoky "morských národov"-rozpad ríše1250bc
-Egypt-31dynastií,Stará ríša-Mennofer=Menfis,piramídy,3.tis.bc;Stred.r.-1.pol.2tis.bc;Nová r.-2.pol.2tis.bc-Veset
-911-610bc-Novoasýrska ríša-1.ríša založ.na voj.moci,ovládn.Mezopotámie,Sýrie,č.Malej Azie a Egypta
-626-539bc-Novobabylónska ríša,dobytie Judska(Jeruzalem-babylónske zajatie Zidov),Nabukadnezar II.-Babylon
-7.st.-550bc-Médska ríša-cent.v dneš.Iráne
-550-333bc-Perzská ríša(Achaimenovská)-dobytie Blízkeho Východu,neúspešné dobytie Grécka,najväč.a najboh.orient.despocia
Grécko-rímska civilizácia
-Mínojská-1.pol.2.tis.bc-na Kréte-1.európska civ.-sopka Théra
-Mykénska-pol.2.tis.bc-vek bájí v Grécku,militarist.spoločnosť,Mykény,Týrins-12.st.bc=Trójskavojna=zánik
Klasické Grécko(8.-4.st.bc)
-776bc-1.olympiáda-letopočet
-8-7st-grécka kolonizácia v pobrež.Stredoz.a Cier.mora
-mestské štáty=polis
-systémy-Aristoteles=158ústav-tyrania,aristokracia,oligarchia,demokracia
-1.pol.5.st.bc-grécko-perzské vojny
-peloponézska vojna=5.st.bc-snaha jedn.polis o získanie hegemónie v Grécku
-v pol.4st.bc-Grécko pod nadvládou Macedónie
-336-323-Alexander Veľký-postupné dobytiePerzie
-posmrti AV-ríše diadochov=generáli-Ptolemaiovci v Egypte,Seleukovci v Sýrii,Antigonovci v Macedónii
-Pergamon=v Malej Azii
Rímska ríša
-753bc=založenie Ríma,vláda Etruskov
-510bc=vytvorenierepubliky-na čele2konzuli,senát=poradný orgán,boje plebejcov s patricijmi
-3.-2.st.bc-bojesKartágom-púnske vojny,víťazstvo Ríma,zač.expanzie do zámoria-zakladanie provincií
-dobytie Sardínie,Korziky,Sicílie,Pyrenej.pol.,Macedónska,Grécka,sev.Afriky,Malej Azie
-premena občian.armády na stálu žoldniersku
-diktatúry,triumviráty,Caesar,Oktavián-pripojil k ríši Egypt
-r.27bc-premena republiky na cisárstvo-principát(formál.zach.rep.,v skutoč.vláda v rukáchcisára-OktaviánusAugustus)
-okolo r.0 hranice naRýne a Dunaji
-1.pol.2.st.ad-vrchol.expanzia ríše-Traján
-rozklad hospodárstva-ubúdanie otrokov,úpadok obchodu-samozás.systém,vyľudň.miest,daň.zaťaženie-útek obyv.
-úpadok vojenskej moci-rozklad armády
-prelom3.-4-st-Dioklecián-dominát(cisárneobmedz.vládca-vzor orient.despocie)=reorg.armády,cenovápolit.,proti kresť.
-313-Konštantín Veľký=zrovnoprávnenie kresťanstva-Milánsky edikt;založ.hl.mesta Konstantínopol
-395-rozdelenie Rímskej ríše
-476-koniec ZR ríše a staroveku-zosadenie posled.západor.cisára
-393-koniec olymp.hier
Byzantská ríša a vznik východoeuróp.civilizácie
-395 Východor.ríša-Byzantská(učenci po zániku,umelý názov)
-cézaropapizmus-cirkev podriad.cisárovi,cisár boh na zemi
-6.st.-najväč.rozkvet-Justinián-obnoviť ríšu v jej pôvod.rozsahu,rozvij staviť.,sumarizácia rím.práva=Justiniánov kódex
-7.st.-boje Byzancie s Perziou
-pol.7.st.-útok Arabov na VR.ríšu-juž.oblasti Balkánu.Talianska a Malá Azia
-Hl.mesto Konstantínopol v obkľúčení Avarmi a Slovanmi
-ikonoklasmus=obrazoborectvo-snaha podriadiť cirkev štátu a oslabiť jej vplyv a majetok
-kon.7.st.-existencia nezávislého bulharského štátu na Balkáne
-863-misia Konštantína a Metoda na VM
-zač.11.st.-rozkvet Byzancie-Basileos II. Bulharobijca-zničenie Bulharska,ovládnutie Balkánu
-1054-veľká schizma-rozdelenie pravoslávnej a katolíckejcirkvi
-seldžucký Turci-porážka Byzancie v 2.pol.11.st.
-koniec 11.-zač.13.st.-križiacke výpravy zo záp.Európy do Palestíny
-1204-dobytieKonstantínopola a rozdelenie Byz.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.