referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Geografia Základné zhrnutie historickej geografie (okrem praveku)
Dátum pridania: 31.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: arilen
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 077
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 

križiakmi(4.kr.výpr.);obnov.štátov -Bulharsko,Srbsko
-1453-dobytie Konstantínopola Turkami-koniec Byzantskej ríše
-Moskva=3.Rím
Islamský svet-vznik a vývoj pred Osmanskou ríšou
moslimovia=mauri
-Mohamed-Hášimovci v Jordánsku-609 zjavenie na hore Hira v ramadáne
-622-útek Mohameda z Mekky do Mediny(oáza Jathrib)-Hidžra-zač.muslim.letopočtu
-umma=moslim.obec,džihád=vyhlásenie svätej vojny Mekke(630dobytie Mekky),kalif=najvyš.polit.,nábož.a voj.autorita ríše
-rozdelenie moslimov na stúpencov Mohameda =šiítov a stúpencov tradície-sunnitov
-pol.7.-pol.8.st.-vláda Ummajjovcov-Damask-expanziaArabov do Spanielska
-pol.8.st.-vláda Abbásovcov-sídlo kalifa v Bagdade-Harún al Rašíd(1000a1noc)-posled.silný panovník
-od.9.st.postup.rozklad jednoty ríše-moc preberajú emíri
-ovládnutie stredomoria
-rozvoj Córdobského emirátu v Spanielsku
-v 10.st-úpadok islamu,prevaha šiítov
-Reconquista-znovudobýjanie území Spanielska od Maurov kresťanskými štátmi,mamlúci=mameluci-otroci-vojaci
-10.st.-sunitsky islam prijali turec.kmene v str.Azii
-11.st.seldžuckí Turci dobyli Blízky Východ-na čele ríše sultán
-emirát Granada-posled.mosl.štát-dobytie r.1492-koniec reconquisty
-13.st-čiastoč.oslabenie islamu Mongolmi
-zač.16.st-ovládnutie väč.sev.Afriky a Blíz.V.okrem Perzie Osmanskými Turkami
-Sunnitskí Osmani x šiítska Perzia

STREDOVEK

Feudalizmus v západnej a strednej Európe
-Feudalizmus=prepožičiavanie pôdy,osobné vzťahy medzi feudálom a jeho vazalom
-vazal-léno-odvádzanie dávok pánovi a slúženie v jeho vojenskej družine
-Dávka=feudálna renta-naturálna,peňažná,manuálna
-feudálny štát-založ.na vazalskom systéme,základ.jedn.feud.systému=feud.panstvo-jeho centrom hrad-voj.,administr., a hospod.f.
-vznik stredov.miest-prvky kapitalizmu
-deľba moci medzi svets.vládcov s cirkev
-populačný vývoj Európy:kolonizácia
Geopolitický vývoj Európy v stredoveku
-vznik barbar.štátov na území ZR ríše-Vizigóti,Ostrogóti,Vandali,Frankovia-prijali katolicizmus...
-6.st.-vytvorenie Franskej ríše(územie Francúzska a časti Nemecka)
-pol.8.st.-vznik Pápežského štátu-pápeži aj svetskými vládcami
-Karol Veľký-r.800-formálne obnovenie cisárstva na západe
-pol.9.st.-postupné rozd.Franskej ríše na Západ. a Východnú+Taliansko
-9-10.st-Európa ohroz.Vikingami=Normanmi,Varjagovia+Slovania-Kyjevská Rus(Rjurikovci)
-Francúzsko-zjednocovanie pod dymas.Kapetovcov,vytláčanie Angličanov-100roč.vojna-porážka Anglicka=zjednot.Franc.
-Anglicko-6.st.Anglosasi;Kelti vytláčaní na západ,1066 bitka pri Hastingse -Anglicko dobyli Normani
-Pyrenejský pol.-od 9.st.-13.st.reconquista-1492=dobytie Granady
-Nemecko-r.962 -korunovanie cisára=SRR(Nemecko,sev.Taliansko,Cechy,benelux,Burgundsko);oslab.moci cisárov,rast moci feud.pánov,premena na volenú monarchiu-voľnej.zväzok štátov
-sev.EU-vznik Dánska,Nórska aj Svedska(ovladlo aj Finsko)-od 14.zjedn.pod Dansko=Kalmarská únia
-vých.EU-Kyjevská Rus,13.st.vpád Mongolov-ovladnutie Ruska,Ukrajina a Bielorusko pod Litvou
-13.st-feudálna anarchia-rozpad veľ.štátov
-14.-15.st.-dynastické spojenectvá-spájanie štátov formou person.únií(vláda 1panovn.vo viac.krajinách)
Vývoj územia Slovenska a str.EU v stredoveku
-5-6.st.=prichod Slovanov,6.st.=prichod Avarov
-1.pol.7.st.=Samova ríša-kmeňový zväz naobranu pred Avarmi a Frankmi;Nitrianske a Moravské kniežatsvo
-833-vznik VM
-863-prichod K. a Metoda,Svätopluk-najv.rozmach VM-ovladn.Panonie,Potisia,Vislianska,Sliezska,Ciech a Lužice
-906-zánik VM
-vznik samost.česk.štátu-Přemyslovci
-od.konca 10.st.-zjednotenie Poľska-Piastovci-Boleslav Chrabrý(kráľovstvo)
-955 bitka pri rieke Lech-Oto I.(Bavorsko)-maďarské vojská porazené rímsko-nem.cisárom-usadlýspôsob života maďarov
-1000-korunovácia 1.uhor.kráľa Štefana I.-dynastia Arpádovcov-Uhorsko ako feudálny nadnárod.štát
-Arpádovci až do zač.14.st.-Kráľovské komitáty(župy)-šľachtickéstolice
-r.1241-vpád Mongolov doUhorska---nemecká,vnútorná a valašská kolonizácia
-14.st.vymretie Arpádovcov,Premyslovcov a Piastovcov-nové dynastie:Uhorsko-Anjuovci,Cechy-Luxemburgovci
-Spojenia Uhorska s:Polskom(Anjuovci),Cechmi(Luxemb.),Cechy a Rakusko(Hasburg.);Polsko+Litva(Jagel.)
-v Uhorsku-Luxemburg.-Žigmund-1.panovn.Uhorska a cisár SRR
-samost.za vlády Mateja Korvína-expanzia Morava,Sliezsko,Rakúsko,na konci15.st.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.