referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Geografia Základné zhrnutie historickej geografie (okrem praveku)
Dátum pridania: 31.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: arilen
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 077
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 

spojené Uhorsko s Cechami pod vládou Jagelovcov
-1526 bitka pri Moháči-útok Turkov-koniec Jagelovcov a stredov.Uhorska

NOVOVEK

EU v 16.-18.st.
-nástup Hasburgovcov-sobášna politika:Burgundsko+Nizozemsko(dneš.Benelux),Španielsko+veľ.časti Talianska,Český štát a Uhorsko(1526)-k tomu Rakúsko a cisársky trón SRR
-1517-zač.reformácie-snaha o reformu cirkvi(Luther),rozdelenie na katolícku a protestantskú(kalvíni-reform.cirkev(hugenoti),luterani-evanjelici,anglikani...)
-nábož.boje vo Franc.a Nemecku,v Nem.= Augsburský nábož.mier="koho vláda,toho nábož."
-kon.16.st.-protireformacia rekatolizácia(Tridentský koncil);jezuiti
-1618-1648-30ročná vojna(povstanie protest.šľachty)-mocenský zápas=aby saHasbur.nestali neobmedz.pánmi EU
-1648 Vestfálsky mier-kompromis-fakticky porážka H.,potvrd.fakt.rozpadu SRR
-2.pol.17.st.-absolutizmus vo Francúzsku-Ludovít XIV.-merkantilizmus,politika reúnií
-ústup moci Turkov(Osmanskej ríše)-1683porážka pri Viedni-ústup Turkov z Uhorska
-18.st.-vojna o španielske dedičstvo-obnova rovnováhy
-vojna o rakúske dedičstvo
-5.hl.veľmocí a dynastií:Franc.-Bourbonovci(aj v Šp.),Rakúsko-Hasb.,Rusko-Romanovci,Anglicko-Stuartovci(konštit.monar.-Hannoverská dynastia),Prusko-Hohenzollnerovci
-Švedsko porazené,Turecko a Španielsko zaostávalo,Poľsko=šľachtická republika-rzecpospolita-18.stPolskorozdel.medzi Rusko,Prusko a Rakúsko-zánik Poľska
Slovensko a stred.EU v 16.-18.st.
-1526 bitka pri Moháči a zároveň vznik Habsb.ríše v str.EU(spojenie Rakúska,česk.krajín a Uhorska pod vládou Ferd.Habsb.)
-bojo uhor.tron medzi H.a J.Zapolskym
-rozdelenie Uhorska:Budínsky Pašalik,Sedmohradsko,Uhorské kráľovstvo
-dôsledky turec.okupácie pre Slovensko:Bratislava hl.mesto Uhorska miesto Budína,korunovač.mesto miesto Stolič.Belehradu
Trnava sidlom arcibiskupa miesto Ostrihomu a centrom rekatolizacie-vznik univerzity("Malý Rím"),rozvoj jazykov,vzdelanosti,opevnenia,posun etnic.hraníc
-zvýš.daňoveho zaťaženia poddanych,plienenie krajiny,povstania
-stavovské povstania v uhorsku-17.st.-2motivácie:odpor protest.šľachty proti rekatolizácii pod ochranou H. a odpor proti snaham H. o absolutis.centralizáciu a obmedz.moci šlachty
-posled.povst.Frant.Rakociho II.skončilo porážkou-uzavrety kompromisný mier s uhor.šľachtou=1711 satmársky mier
-pol.18.st.-osvietenský absolutizmus-Mária Terézia-urbára školská reforma
-Jozef II.-tolerančný patent,zrušenie nevoľníctva
EU v modernej dobe(od Veľkej Francúzkej revolúcie)
-Buržoázna revolúcia-kvalitatívny posun spoločnosti z feudalizmu do kapitalizmu
-revolúcie:Holandsko-16.-17.st.-národnooslobodz. a nábož. boj proti katolíckemu Šp.,moc v rukách obchod.oligarchie
Anglicko-pol.17.st.-občianska v.medzi panovníkom a šľachtou,porážka kráľa,obnov.monarchia so silným parlamentom,18.st-Angl.konštitučnou monarchiou,evolúcia;(Angl.-od1703 Veľká Británia)
Veľká francúzska revolúcia-1789-zmena spoloč.,polit. a ekon.pomerov v krajine,prevzatie moci burž.a armádou
(Napoleon)
-dôsledky revolúcie pre zvyšok EU:šírenie revoluč.ideálov,zmeny na politic.mape,zavádzanie buržoáznej spoločnosti
-ako reakcia na fr.nacionalizmus vzniká nemecký a taliansky nacion.
-1815-Waterloo-porážkaNapoleona spoj.eur.monarchiami(Rusko,Británia,Rakúsko a Prusko)
-1814-1815-Viedenský kongres-dohodnutie nového územného rozdelenia EU;(Fínsko od Švédska kRusku,Nórsko od Dánska k Švédsku)
-Svätá aliancia-Rakúsko(Metternich kancelár),Prusko a Rusko-ochrana legitím.práv dynastií proti revolúc. a povst.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.