referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Nedeľa, 26. septembra 2021
Všeobecná psychológia Psychológia
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Waléria
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 554
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 22.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 38m 10s
Pomalé čítanie: 57m 15s
 

veci.
Nevedomú reguláciu rozpracoval Žigmund Freud – Klasická analýza.
6.psychika- funkcia mozgu, jednotou objektívneho, subjektívneho, aktívnym obrazom skutočnosti, dynamická, integrovaná (celistvá), spoločensky a vývinovo podmienená.
Psychológiu delíme:1.Teoretická: Základná:
Všeobecná- zákl. poznatky o fungovaní psych., metódach a metrológii, terminologický aparát ostatným vedám
Ontogenetická- zákonitosti vývinu psych., skúma zmeny kt. sa v psych. vývine dejú, ale aj príčiny a mech. Zmien
Psychopatológia- chorobné zmeny v psychike, tvorí hranicu medzi psychológiou(zdravý čl.), psychiatriou(chorý čl.)
Špeciálna: (zameriavajú sa na oblasť psych. života človeka)
Komparatívna- pozorovanie vlastností človeka a zvierat
Deferenciálna- rozdiely medzi ľuďmi, príčiny týchto rozdielov
Sociálna- fungovanie čl., v spoloč.iných ľudí,ako vystupuje pod tlakom soc.podnetov. Jej predm. je soc. správanie čl. 2.Aplikovaná: (využívajú sa poznatky teórie v praxi)
poradenská, školská, aplikovaná, forenzná, športová, vojenská, umenia, reklamy.. Etapy výskumu:
-stanovenie probl.- formulovanie vedeckej hypotézy, určenie metódy a metodík- projekt výskumu, postup- realizácia výskumných zámerov- spracovanie dát, interpretácia- závery
Typy výskumu:
-terénny- prirodzené podmienky
-laboratórny- kontrolované podmienky
Výber probantov:
Populácia- všetci členovia nejakej presne definovanej skupiny ľudí
a)národný- losovanie b)systematický- podľa zvoleného intervalu(každý 20 z populácie) c)stratifikovaný- náhodne sa vyberajú jednotlivci zo skupiny
Meranie v psychológii- prisudzovanie čísel predmetom al. javom podľa dohodnutých pravidiel, v psych. mnohé vlastnosti nie sú merateľné priamo, možno merať iba určité znaky ako ukazovatele vlastností (prejavy správania)
Reliabilita- spoľahlivosť merania- stabilita nemerateľných výsledkov v čase pri opakovaných meraniach za nezmenených podmienok by sa mali dosahovať tie isté výsledky
Validita- platnosť výsledku sa potvrdí aj inými meracími nástrojmi (rovnaký čas musí namerať digitálnymi hodinkami aj slnečnými ak sú správane zostrojené)
Výskumné plány:
a)longitudiálne- vybraný súbor probantov v stanovených časových úsekoch sledujem rovnakými metódami, nezávislou premennou je vek. Výhody- výsledky môžem zovšeobecňovať, majú vysokú validitu.
Nevýhody- komplikovaný výber vzorky, kt. musí byť po celý čas k dispozícii, dlhé časové trvanie
b)prierezové- k istému dátumu sledujem skupiny probantov rôzneho veku, získané hodnoty porovnávam a vysvetľujem ako vývodovú zmenu sledovaných javov. Výhody- kratší čas, jednoduchší výber.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.