referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Konštantín
Nedeľa, 19. septembra 2021
Všeobecná psychológia Psychológia
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Waléria
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 554
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 22.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 38m 10s
Pomalé čítanie: 57m 15s
 

je schopný vyvolať podmienenú reak.
Inštrumentálne podmieňovanie: (teória učenia behaviorizmus, tomuto uč. sa venoval Skinner a Thorndike)
1.Inštrumentálne podm.- aktivita je na strane subjektu kt. sa učí
2.Posilnenie- je každá udalosť nasledujúca po žiadanej reakcii kt. zvyšuje pravdepodobnosť, že sa organizmus dostane do podobných podmienok tak reakcia sa znovu objavy. -negatívne pos.- je nepríjemná udalosť, kt. nasleduje po reakcii,znižuje pravdepodobnosť reakcie po kt. nasledovala
-pozitívne pos.- je vtedy keď posilňuje reakciu po kt. nasleduje. V tomto zmysle sa hovorí aj o odmene.
-podmienečné pos.- je viazané na uspokojenie biologických potrieb organizmu
-sekundárne pos.- tvoria podnety, kt. sú asociované s primárnym pos.počet sek.pos.je u človeka bohatšia ako u zvier.
-rozvrhy pos.- spôsob pos. má vážne dôsledky pre správanie
-konštantné dávkovanie- posilnenie nasleduje po vymedzenom počte reakcií
-variabilné dáv.- zn. podávanie pos.po istom počte reakcií, pritom počet variabilný
-konštante časované dáv.- zn. podávanie odmeny po uplynutí určitého časového intervalu po poslednom posilnení
-variabilne čas.dáv.-zn. podávanie odmeny v rôznych čas. intervaloch
-blokovanie- je proces pri kt. neutrálny podnet je spojený s podmieneným podnet.kt. už vyvoláva podm. reakciu

Fázy ľudského učenia:
verbálne, pojmové, učenie riešením problému a sociálne uč. realizuje sa v procese realizácie
Fázy: 1.prípravná- musíme sa na ňu pripraviť
2.asociatívna- informácie kt. prichádzajú z prostredia si dávame do súvislosti s tými kt. už máme osvojené
3.kódovanie a uskladnenie inf.- môže byť u každého čl. iná
4.dekódkovanie- vytiahnuť inf. z pamäte a použiť ich
5.vedomosť- pripravenosť na reakciu
6.spätná väzba- Feedback- inf. o priebehu a výsledok môjho učenia(poznanie výsl. procesu učenia)

5.Pamäť: vymedzuje sa ako kapacita živých organizmov získavať, uskladňovať informácie o podnetoch, udalostiach, predstavách, pojmoch. V čase keď tie už nie sú prítomné. Pod pamäťou sa chápe skladovací systém v mozgu, kt. je nositeľom informácií. Pamäť úzko súvisí s učením.
Fázy pamäti-
1.senzorická- zabezpečuje zachytenie informácií pochádzajúcich z vonkajšieho prostredia. Jej trvanie je 5 sekúnd a potom sa stráca.
Malá kapacita senzorická- strácame
2.krátkodobá- má dlhšie trvanie ako senzorická, 20 sek. sa udrží v pamäti. Krátkodobá- zabúdame
3.dlhodobá- veľká, obrovská kapacita, na dlhé roky, mať ich v pamäti a vybaviť si ich. Typy pamäti- Senzorická- dotýkajú sa uchovávania tvarou, predmetov, svet okolo nás a aké sú vzájomné vzťahy medzi predmetmi.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.