referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Všeobecná psychológia Psychológia
Dátum pridania: 03.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Waléria
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 554
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 22.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 38m 10s
Pomalé čítanie: 57m 15s
 
Všeobecná psychológia
1.Psychológia-veda o psych.regulácii, správania, konania človeka a o jeho psych.vlastnostiach.Pochádza z gréckeho slova pscho-duša,človek logos-slovo,veda)R.1879 nem. psych. Wilhem Wundt v Lipsku zakladá prvé psych. laborat. Veda- účelný,logický,integrov.komplex poznat.,získaný metódou empirického výsk.,odráža zák.o určitej skutočnosti.
Metóda- cesta k dosiahnutiu cieľa, sústava princípov, spôsobov, získavania poznatkov v podobe faktorov.
Základné pojmy psychológie:
Stimulácia- jej základom je podnet a zn. podnecovanie k činnosti, podmieňuje dynamiku psych. procesov človeka. Stimul-(podnet), môže poch. z vonka al. z vnútra,jeho účinok je sprostredkov.psch. človeka, názormi, citmi, náladou.
Organizmus- je predpokl. fungovania biolog. funkcií a jeho psychiky, systém s prirodzenou uspôsobenosťou kt. zabezpečuje terajšiu i budúcu existenciu a vývin. Prežívanie- je akýmkoľvek subjektom pociťovaný emočne ladený stav a jav skutočnosti kt. je bezprostredne daný v jeho vedomí. Označuje sa ním vnútorný svet človeka, prístupný jemu samému, sebapoznávania. Umožňuje sledovať priebeh psych. funkcií a stáva sa súčasťou metód merania psych. javov.
Psych. javy: Psych. procesy- umožňujú človeku poznávať vnútorný, vonkajší svet (vnímanie, učenie, myslenie) Psych. stav- celkové duševné rozpoloženie človeka,kt.ovplyvňuje psych.činnosť a počas dňa sa mení. (radosť, únava)
Správanie- interakcia živých bytostí s okolitým prost.,sprostredkov.ich vonkaj.(pohybovou)vnútor.(psychickou)aktiv. Konanie-vedomá činnosť,na kt.sa zúčastňujú v čl.najrozvinut.psych.funkcie.Predpokl.cieľaved.konania je motivácia.
Psych. regulácia- prispieva človeku k dokonalej.prispôsob.sa k prostrediu,zároveň zabezpečuje premenu vl. systému v kt.človek existuje.Vedomá je najvyššia forma reg.správania.Nevedomá(biologická)je nám daná je nemenná. 1.vrodené reflexy- dýchanie, kašlanie, trávenie, vylučovanie
2.vrodené pudy a inštinkty- pud sebazáchovy, zachovanie rodu
3.individuálne schopnosti- intelekt, temperament, dedičné regulátory
4.vrodené poškodenia(defekty)- zmyslové defekty, oligofrénia, poškod. sluchu, zraku,
5.zautomatizované úkony, návyky- bežné, automatic.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.