Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prehľad hormónov

Podzaludkova Z.(Langerhansove ost.)>inzulin[prem. sachar. a bielk., zvysene. zuzitko. glukozy v bunk., podpor. synt. BIEL.
]Kora(nadobliciek)>glukokortikoidy(kortizol)[preme. zivin,stiep. BIEL a Tuk.,novootvoren. glukozy, ochr. proti stresu stavoch
]mineralokortikoidy(aldosteron)[metab. Na, K,udrziavanie staleho mnozstva Na vo vnut. prost.,zachov. objemu telov. tekutin.]
Dren(nadoblic.)>adrenalin, noradrenalin[zvyse.cinnosti obeh. sust.,premen. SACH. a TUK.,stiep. glykogenu,vzostup
krvnej glukozy,mobilizacia tukov zo zasobarni, proti stresu spolu s glukokorti.]Stitna z.>tyrotoxin[zvys. oxidativneho stiep. zivin(zvys. spot. O),normal. vyvin organiz.]Pristitne telieska>parathormon[vstreb. Ca v oblickach.,uvolnovanie z kosti,podpora
syntezy BIEL.]Podmozg. z(hypofyza)>>>Predny lalok Hyp.(adenohypofyza)>6 hor.,riadi ostat. zlazy,Rastovy hor.[vyvi. org.
,rast kostry a makkych. tkan., premena zivin,synt. BIEL, stiepe. TUk.gigantiz.,nanizm.]Tyreotropny[riad. cinno. stitnej z.]
Adrenokortikotropny[riad. cinn. kory nadoblic.(glukokortikoidov)]Folikulostimulacny[raid. cinnos. vajecnikov(dozrie.folikulov)
a semennikov(tvorba. spermii)]Luteinizacny[riad. cinn. vajec.(ovulacia, rozvoj zlt. telieska, vyluc. progesteronu) a semennikov
(rast vazivovych buniek,kt vylucuju testosteron)]Prolaktin[vyluc.maters.mlieka]>>>Zadny lalok Hyp.(neurohypofyza)
Hypotalamus>nieje prava zlaz. tvoria sa v hypotalame,Antidiureticky[riad.hospod. s vodou,riad. vylucov. vody oblickami,
udrziavanie objemu tel. tekutin]oxytocin[podnecuje stahy maternic. svaloviny,vypudzovanie mlieka do vyvodou mliecnej zlazy]
spustacie,tlmiace hor.[riad. cinno predneho laloka hypofyzy a vyluc. jeho hormonov]Placenta>choriongonadotropin[udrz. zlt.telieska,udrzanie zbujnej sliznice maternice v gravidite]estrogeny,progesteron[podmienky pre graviditu,pre normalnu funkciu
maternice a mliecnej zlazy]Semenniky>testosteron[vyvin pohlav. org. a sekundarnych pohlav. znakov, synteza BIEl.]Vajecniky
(Graafove folikuly)>estrogeny[vyvi.pohlav.org. a sekund.pohla.znakov(odlis.vyvin kostry,sirsia panva,vyvin. mliec. zliaz,ohranicenie
ochlpenia),prolifracna faza mater. sliznice po menstruacii,UNS]Zlte teliesko>(gestageny)progesteron[sekrecna faza materni. sliznic.
po ovulacii, podmienk.pre uhniezdenie vajicka v maternici,rozvoj mliecnej fazy].

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk