Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejepis Martin Luther a reformácia

Mení sa obraz človeka i sveta
Cirkev rozdelila ľudí do troch skupín: tý čo sa modlia- kňazi,mnísi
tý čo bojujú- šlachta
tý čo pracujú- poddaný, remeselníci
Rozvoj miest priniesol bohatstvo mnohým mešťanom. Talianske mestá- strediská obchodu, bankovníctva. Bohatí mešťania si vytvárajú noví názor na svet- humanizmus. Rozvojom vzdelania sa mení myslenie ľudí. Gutemberg- zdokonalil kníhtlač. Kopernik- zem obieha okolo slnka. Renesancia- nový umelecký smer obnovuje sa umenie antiky. Vzniká v taliansku.

Európania objavujú svet
Obchodovanie Európanov s Indiou a Čínou: dovoz drahých surovín, predmetov. Obchodné cesty viedli cez Malú Áziu ktorú však obsadili Turci.

Európania so podmaňujú svet
Ameriku kolonizovali Španieli a Portugalci. Španielsky dobyvatelia: Cortés, Pisero, Almagro. V Mexiku bola ríša Aztékov a Mayou a Peru bola ríša Inkov. Neskôr Anglicko a Francúzko získali prvenstvo v počte kolónií.

Martin Luther a reformácia
Hnutie za nápravu cirkvi požadujúce zmeny.
Luther: Nemecko- Witenberg. Kritizoval nedostatky cirkvy- predávanie odpustkov, bohatstvo, rozpory v konaní, kupovanie hodností. Zverejnil 95 téz. Cirkev sa rozdelila.

V tieni polmesiaca
Malá Ázia- vznik Osmanskej ríše- beg Osman. Výboje Osmanov- Balkánsky polostrov.
Poľsko a Rusko v 16.-15. stor.
Poľsko- stavovská monarchia- vládne šľachta. Sejm- snem- zhromaždenie šľachty. Boj s rádom nemeckých rytierov. Rusko- najvýznamnejšie Moskovské kniežatstvo. Ivan III – vládca Ruska- vznik jednotného štátu.
Ivan IV. Hrozný- prvý Ruský cár, uskutočnenie reformy.

30 ročná vojna
Čechy- porušovanie náboženských slobôd.
Výsledok vojny- Švédsko- územné zisky. Hasburgovci- upevnili si moc v krajinách kde vládli. Roky:
1487- Bartolomeo Diaz- doplával k Misu dobrej nádeje.
1492- Krištof Kolumbus- plavil sa na západ. Objavenie nového kontinentu. Amerika.
1498- Vasco de Gama- odoplával Afriku a dostal sa do Indie.
1519- Magalienš- sa vidal na plavbu okolo zemegule. Význam zempis objavov poznávanie a pestovanie nových plodín zemiaky kukurica. Vznik nových prístavou. Poznávanie nových krajín. Vznik kartografickyých pomôcok. Príliv drahých kovou do Európy zlato, striebro, diamanty.
1525- nemecká sedliacka vojna
1389- bitka na Kosovom poli.

Turci porazili Balkánske vojská
1453- dobitie Konštatínopou (Carihrad)- Istanbul
1526- bitka pri Moháči- porážka Uhorského vojska- obsadzovali sted. Európu.
1410- Bitka pri Grimwale polsko- litovské vojská porazili nemeckých rytierov
1380- bitka pri Kulikovom poli- porazili Mongolov- Dimitri Donský
1618-1648- zápas Európskych štátov o náboženskú vieru. Vznikli zo zoskupenia- katolícka liga- Habsburgovci. Protestantská únia- Dánsko Švédsko francúzko
1620- české vojská boli porazené na Bielej Hore. Najväčšie bojiská územie Čiech a Nemecka
1648- Vestalský mierom sa končí 30 ročná vojna.

Zdroje:
kniha DEJEPIS -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk