Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

geografia Poľnohospodárstvo

Typ poľnohosp. krajiny- zastúp. jednotl. kategórii poľnoh. pôdy z celk. plochy poľnohosp. pôdy na urč. území
oráčinová krajina- nížiny, kotliny, pahorkatiny; málo stromov, vys. hustota obyv a doprav. sietí, podiel ornej pôdy-60%, pestovanie obilnín, tech.plodín, krovín (1-ročné rast.); prérie USA, Kanada, V-Európska nížina (obilnice sneta); SR- Podun. níž, V-Slov. nížina, Poprad. kotlina, Turč. kotlina
typ trávnatej lúčno-pasienkárskej krajiny- pôv. lesy odlesnené a nahradené tráv. porastom; viac strom. vegetácie- háje, lesíky, chov hydiny a oviec, pest. krmovín(ovos, zemiaky), riedko osídlené, ried. sieť komunik; Z Tatry, M a V Fatra, Slov. kras, Spišská Magura
krajina so zmieš. kultúrami- stried. tráv., oráčinových, obytných a lesíkových plôch; podhorský a horský relief; na SR vznik, v oblasti valaskej kolonizácie (lazy)- Biele Karp., Javorníky; vo svete- zriedkavo- len farmy (Austr)
krajina s výrazným zastúpením trávnatých kultúr- pestovanie monokultúr(vinič, kakao, tabak) väčšinou na export- málo rozvinuté krajiny; rozvinuté kr- trhový character, doplnkový char.; str. Amerika- banánové krajiny, Brazília, Kolumbia- kava, Malajzia- kaučuk, Guinej, záliv- kakao;
SR- J.svahy Malých Karpát- vinič, pahorkatiny Podun. a V- SR nížiny- sady
prímestská poľnohosp. krajina- má všetky kategórie poľnoh. pôdy, zloženie krajiny závisí od lokalizácie mesta, produkcia rastl. a živ. produktov pre obyv. mesta(mäso, mlieko, ovocie…)
pre Ba-Prievoz, Ružinov- kvety, zelenina, Jarovce, Rusovce- mäso, mlieko, Záhor. Bystrica- ovocie
typy poľnohosp, závodov- hl. klasifikač. kritérium- založené na hl. produkte; tvorí ho buď 1 al. viac produktov. Závod môže mať samozásobiteľský al. trhový character
I)intenzívny poľnoh. závod- vys. vstupy a výstupy na 1 ha poľnoh. pôdy
II)extenzívny poľnohosp. závod- nízke vstupy a výstupy na 1 ha poľnoh. pôdy
Holandsko- trhové záhradníctvo- pestovanie zeleniny, ovocia a kvetín, na pobreží- pod úr. mora- poldry – v blízkosti miest a dopr. trás- Haag, Amsterdam; mierne pásmo, úr. pôda, ocean. typ
Kanada- pšeničné poľnoh. v prériách- intenzív. využ. poľnoh. pôdy(vstupy do p.- nízke, mechanizácia- vys), cca veľkosť fariem- 500 ha- úr- pôdy- černozeme, zr- 360-500mm; pšenica sa preváža do príst. Vancouver, Port Arthur; mierne kontinent. pásmo- málo zr- treba zavlažovanie!
Keňa- samozásob. farma v Kabare je síce v subarktic. pásme, ale v nadm. výške 1500mnm- klimaticky sa blíži k mier.

pásmu; veľkosť- na2 ha- 12 zamestnancov; produkcia monokultúr na export:kava; samozásobiteľské- kukurica, hov. dobytok- mlieko, mäso
Malajzia- plantáže, subtrop. pásmo, vlhko-nad 1000mm zr/rok- pri oceáne 26-28°C, pestovanie kaučuku, kokos, olej. palma, čaj, TRHOVÝ TYP
SR- 2500 ha rastlinná- všetky druhy potravín, živoč- hov, ovce, ošípané; v súč- veľká časť v súkrom. vlastníctve, značná časť produkcie- urč. na trh
Dánsko- drobné farmy zamerané na hov. dobytok- mlieko; mlieč. výrobky, slanina, vajcia- export
Chem - Slovnaft(1946 APOLO)- mazut; FNM v nom vlasní 80% akcií; 150 druhov výrobkov
Istrochem- DYNAMIT-NOBEL- 1. závod v rak-uh.(puš.prach);výr.H2SO4 a PO4 =hnojivá zniž. sa výr. pesticídov
Duslo- Šaľa- NO3 =hnojivá, čpavok; močovina, pesticídy
Chemko- Strážske- drasel hnojivá- jediný závod v SR
Chemes- Humenné- polyanidové, polystyrénové vlákna
NCHZ- Nováky- PVC (hlavne), NaOH, karbid vápnika, granulát, okenné rámy
Chemolak- Smolenice- farby, laky, lepidlá
Chemosvit- Svit- viskózna striž, FE fólie, celofánové obaly
Plastika- Nitra
Slov hodváb- Senica (umelé vlákna)
Petrochem- Dubová- kotlová destilácia ropy
Gumárne- Púchov- Matador- autoplášte, Ba- Matador- hadice, tech guma, Vegum Dol. Vestenice- Prievidza- tesnenia, tech guma
Farmac- Hlohovec- Slovakofarma; Slov. Ľupča- Biotika- zdrav techmika; Nitra- Bioveta- veterin liečivá a tech; Šariš. Michaľany- Imuna- veter liečivá
Potr- Pečiváne Sereď, Figaro- Ba, TT; Deva- Prešov; Solivar- Prešov
Pivo: Stein- Ba; Topvar- Topoľčany; Šariš- Veľký Šariš
Mäso: NR, TT, Púchov, ZV, Lučenec
Konzer:Prievidza, Levoča
Mlyny a pekárne: NR, TT, PN, BA
Hydina: KE, Cífer, NR, BA, PN
Vinárne: Modra, Slov. Nové Mesto (Tokaj), Sereď (šumivé), Pezinok
Textil- výr hodvábu- Levice, Ružomberok;
bavlnár a pletiar výr- Ba, Svit (TATRASVIT); ZA, TN (OZETA); Púch (MAKYTA), Preš
ľan- sprac v Kežmarku
kožiar- Partizánske, Bošany, Bardejov (JAS), Svit (JASPOL), Bán n Bebr (Gabor)
kožušnícky- LM
Staveb- Rohožník, Hor. Sŕnie, Latce, Lietav. Lúčka;
Magnezitky- Lovinobaňa, Gombasek, Jelšava
Sklár- Lednivké Rovné, Poltár (úžitkové a olovnaté sklo), TT- sklen vlákna
Drevosp a celul-drevokombináty- ZV- Bučina, BA- Smrečina=zápalkareň
Nábyt- BA, SNV, TT, Dravenec
Celulózky- Ružomberok, Harmanec, Štúrovo.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk