Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Deriváty uhľovodíkov, estery, prírodné latky

Deriváty uhľovodíkov: sú zlúčeniny odvodené od uhlovodíkov nahradením jedného alebo viacerých atómov vodíka iným atómom alebo skupinov atómov.Halogénderiváty uhľovodíkov: Deriváty uhľovodíkov, v ktorých je charakteristickou skupinov atóm halogénu (F,Cl. Br, I) Hydroxyderivaty uhľovodíkov =>Alkoholy, ktoré vznikajú nahradeným jedného alebo viacerých atómov vodíka hydroxylovou skupinov –OH Vo fenoloch: je hydroxylová skupina –OH viazaná na niektorý uhlíkový atóm benzénového jadra.Karbonylové zlúčeniny: je skupinový nazov pre organické zlúčeniny, v molekule ktorých je charakteristická karbonylová skupina > C = OKarbonylové kyseliny: sú organické zlúčeniny, ktorých molekula obsahuje charakteristickú karboxylovú skupinu Soli karboxylových kyselín: Reakciou karboxylovej kyseliny s hydroxidom vzniká soľ karboxylovej kyseliny a voda.Estery karboxylových kyselín: reakciou karboxylovej kyseliny s alkoholom vzniká ester a voda =>esterifikáciaCukry (sacharidy): sú významnov skupinov trojprvkových organických zlúčenín. Zložené sú zo zlúčených atómov uhlíkal, vodíka a kyslíka. Polysacharidy sú prírodné makromolekulové látky, ktoré sa skladajú z veľkého počtu navzájom viazaných molekúl monosacharidov.Tuky: sú estery alkoholu a vyžších karboxylových kyselín. Obsahujú zlúčené atómy uhlíka, vodíka a kyslíka. Vznikajú esterifikáciou. Alkohol + karboxylová kyselina –> Ester + VodaBielkoviny: sú prírodné makromolekulové látky. Sú to viacprvkové organické zlúčeniny. Obsahujú zlúčené atómy uhlíka, vodíka, dusíka, často aj síry a fosforu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk