referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Pedagogika Dejiny pedagogiky
Dátum pridania: 10.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jozefr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 620
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.6
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 27m 40s
Pomalé čítanie: 41m 30s
 

(12 kníh o výchove rečníka). Plutarchos-(O mravnej výchove). Kresťanstvo: Školy, Katechumické-pre všetkých o nábož., Katechetické-pre učiteľov; Čít, pís, sa učilo doma., Klášt. a Katedr. školy: 1. zal. Benediktíni (tvrdá disciplína, mravná čistota, celibát, „Ora et labora"; neskôr Františkáni, Cisterciáni, Premonštráti). 7 slobodných umení- Trívium (gram, rét, dialektika), Kvadrívium (aritm., atron, geometria, hudba)->Scholastika; 1111 - 1. Ben. klášt. Zobor. Neskôr: Kapitulné školy, Šľachta pred tým než sa vzdel. v Katedrál. škol. bola na hradoch susedov. Hradná pani- učí: mravnosť, slušnosť, galantnosť; v 14.r -meč =>panoš, zbrojnoš. Hradný pán- 7 rytierskych cností (Jazda nakoni, streľba, šachy, plávanie, pís. veršov, zápasy, lov); Dievč. tiež dostáv. vzdel. v kláštoroch (7 slob. umení). Vznik a rozvoj Mes. škôl - Rozvoj obchodu, 12.-14.st => mestský stav. Popri cirkev. škol. vznik cechových+kupeckých = mestské školy alebo magistrálne (partikulárne) -> len čiastoč vzdel. Delili sa podľa predmetov: a) minor-menšia, b) medioris-stredná, c) superior-vyššia - neskôr gymnáziá. (Renesancia): 14.-15.st. manufaktúry, Buržoázia - mestský patriciát => nový vzťah k životu a prírode => rozumové obrodenie čl., odvracia sa od asketizmu. Koncom stredoveku 3 typy škôl: 1. mestské (dedinské, pokutné); 2. latinské partikulárne (nižšie, vyššie; učili sa z Donátovej učebnice; bohatý žiaci = školníci, chudobný = mendíci); 3. pretrvali Kláštorné a Katedrálne -> z nich vstup na Univerzitu. 14.-16. stor. šírenie z Tal.- Erazmus Roterdamský, M.E.de Montaigne, T. Campanella, Fr. Bobelais-Gargantua a Pantaguel, Th. More-Utópia; 16.st. spoloč. a cirk. ref.; Čechy: Jan Hus, Švajč.: Ján Kalvín, Nemec.: M. Luther. Na Slovensku zavedenie češtiny ako diplomatic. a sakrálnej reči podľa Kralickej biblie u evanjelikov od r.1580; Najznám. protest. škola: Collegium schoals liceum v Prešove, založ. J. Bayer. (Izák Caban, Ján Rezík, Eliáš Ladiver ml.) Jezuiti- obd. rekatolizácie, Ignác z Loyoly - voj. org., prísna disc., pres. metod. postup. (učivo často opakovali, recitovali svätcov, latina sa učila slovnými prejavmi - declamationes, dišputácie boli rozpracované do detailov. Dominovalo učivo - teológie, filoz, reči.; Biskup Peter Pázmány získal Ferd. II., kt. súhl. so založ. r.1635 Jezuitskej Univerzity v Trnave. Okrem Jez.: Pianisti, benediktíni, františkáni, kapucíni, premonštráti, minoriti, uršulínky =>dievč. školy. Univerzity: (z lat. všeobecnosť) Zač.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.