referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Pedagogika Dejiny pedagogiky
Dátum pridania: 10.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jozefr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 620
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.6
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 27m 40s
Pomalé čítanie: 41m 30s
 

org. aj obsah. stránky. Prvým stup. elem. škôl boli 6-triedne ľudové školy(6-12), Opakovacie školy(do15)-> v nich sa vyuč. len maďarsky; Vyššie ľud. školy-mali povinne zriaď. obce s 5000+ obyv; Meštianske školy. Upravoval: Učiteľské ústavy pre učiť. ľudových škôl, Ústavy pre vzdel. učoť. meštianskych a vyšších ľud. škôl. Udržiavateľ mal právo určiť vyučovací jazyk na konfesionálnych školách. Na Slovensku sa vyučovalo len po maďarsky. Aponyiho zák. 1907-stanovil že maďarčinu treba aj naučiť. Čs vzťahy 1867-1918: Zrušenie poslednej slov. stred. školy vyvolalo v čes. kraj. búrku protestov. V Prahe vznikol výbor na podporu slov. štud. Ale nepraiznivý vývoj ofic. čes. politiky spôs., že sa skončilo obd. štúdia slov. žiak. v Čechách. Význ. kap. tvorí spolok Detvan v Prahe. Reformná ped. 20st: John Dewey: svoj progr. nazval inštrumentalizmom („koláč sa vyskúša tak, že sa je") Uznáva skús. vo vých., preto navrhuje školu spojenú so životom, nie príliš verbalizmus, intelektualizmus. Zdôrazňuje žiakovu činnosť aktivitu. O prameňoch vychovávateľskej vedy. Tvrdí, že exist. vých. knozervatívna, tradičná, ale podpor. aj školu modernú, demokratickú. Preto zdôrazňuje rozvoj myslenia, skúsenosť, a prir. metódy výchovy. Silne akcentuje na hru a aktívnu prácu žiaka. Helen Parkhurstová - Daltonský plán: Vyzerala nasled.: rozprac. obsah predmetov na mesiac, týždeň, deň, hodinu. Úlohy mali hodn. minim., stred., a max. Každý musel splniť minimum. Ak to nezvládol, mal opakovať ale v inej altern. Učebnice používali len ako doplnky. Išlo jej o slobodu žiaka, v pracovniach (nemali triedy), úlohou učiteľa bolo pomáhať, radiť, usmerňovať, príp. kontrolovať. Žiaci odpovedali väčš. testovo. Každý žiak musel podpísať morálny záväzok voči sebe, učiteľovi v kt. sa zaviazal niečo splniť. Václav Příhoda: Čech kt. sa vrátil z USA (Dewey). Všetky myšl. zaviedol do Pokusných škôl. (Praha, Zlín, Trnava, Blava, Malacky) - /pri ňom Lucia Žofková v Modre/; 5 zásad: Prirodzená situácia: celý život dieťaťa má prebiehať za prir. sit.; Vyučovací dynamizmus: realizuje ho v pracovniach (nie triedach), laboratóriách a knižnici. Aby deti prich. do styku s novým => celý vyuč. proces je spojený s pohybom, všetky vedomosti získavajú praxou.; Vnútorná motivácia: dieťa dosiahne viac keď bude samo motivované.; Globalizácia vyuč.: vychádza z Gestaltizmu - chápu obraz ako celok.; Individualizácia: predpokl. rozdiely medzi žiakmi, v psychic. procesoch aj v správaní, kt. treba rešpektovať.
 
späť späť   7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.