referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Fyzika Vzájomne pôsobenie 2 vodičov, magnetické pole cievky, nestacionárne MP, ...
Dátum pridania: 11.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: donalda
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 817
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
VZÁJOMNÉ POSOBENIE 2VODIČOV S I:1)2vodiče,priame,rovnobežné.
2)preteká ním I v súhlasnom smere. 3)nesúhlasnom smere.
(obr.1)F=k.I1.I2.l/d –amperov zákon k=mí/2pí =>F=mí/2pí x I1.I2.l/d => mír.mí0/2pí x I1.I2.l/d => mír=mí/ mí0 Fm=B,I.l.sind => B=… I1=I2 B=(mí/2pí x I.I.l/d) /(I.l.sind) => B=(k/2pí x I/d) / sind(=90) =>
B=mí/2pí x I/d Je to mag. ind. velmi dlhého priameho vodiča
mí...permeabilita pros., d...kolmá vzdialenosť, l...dĺžka vodičov
Def. ampéra: A je stály I, kt. pri prechode 2priamimi // nekoneč. dlhými vodičmi, so zanedbateľným prierezom, umiestnenými vo vákuu, vo vzdialenosti 1m, vyvolá medzi týmito vodičmi F=2x10-7N na 1m. M.P. CIEVKY: cievka-zdroj mag. pola, dlhý vodič navinutý na izolante, má závity(počet závitov=M), v strede cievky predpokladáme vákuum. solemoid: cievka s veľkým množstvom závitov Bo=mí0 x NI/l...N/l...hustota závita
NESTACIONÁRNE M.P:vznik a trvanie mag. javov je podmienené časom. Vodiče, alebo prúd sa mení časom => podmienené pohybom. Veličiny sa časom menia. Druhy nestacionárneho MP 1)nepohyblivý vodič s časovo nepremeným I 2)pohybujúci sa vodič s konšt. I alebo premenneným I v čase 3)pohybujúci sa permanentný mag, alebo elektro mag.
Mag. ind. tok (obr2)...veličina popisujúca nestac. MP ф=B.S.cosd : 1) alfa=0, cos0=1, ф =B.S(max)
2) alfa=pí/2,cos90=0, ф=B.S.0=0 ф=T.m2=Wb.....Weber => ф=N.B.S.cosd
FARADAYOV ZÁK EL-MAG. IND(pbr3). l...vodič preložený naprieč 2dlhými // vodičmi, Fm...mag sila pôsobiaca na vodič pohyblivý, na 2// vodiče.. ΔS=l. Δs, Ei...intenzita el. poľa vodiča, vodič...množstvo e-, na každý e- pôsobí Fm kolmé na v, B, smer Fm je od M => N
Fm=l.v.B.sind, ak alfa=90 => sind=1, Ei= Fm/l=v.B, vodiče sú vo vzdialenosti l => Ui(el.-motorické U)=Ei.l=v.B.l=B.l x Δs / Δt, pri zmene v čase: Ui=Δ ф/Δt, lebo ф=B. Δs => Ui=B. Δs/ Δt
Ui= - Δф/Δt{Wb/s..Wb.s-1}
Ui= Δф/Δt...derivácia, Ui=záporne vzatej časovej zmene induk. toku
LENZOV ZÁKON zmena mag. ind toku (Δф) nastane zmenou plochy (Δs), ak sa mení B, S, alfa, zmení sa aj ф,lebo Δ ф=B.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.