Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Angličtina Predprítomný a predprítomný priebehový čas

PREDPRÍTOMNÝ ČAS – TO HAVE +trpné príčastie (3. stĺpec): I have/haven’t worked (seen); Have I worked (seen)?; he she it – has/hasn’t. Použitie : 1. Have you ever been to Italy? I have never been to Italy. 2. I have been here for an hour. I have been here since 3 o’clock. 3. I have already passed all my exams. I haven’t passed mehc yet. Already – v kladných vetách : ján has already paid for .., yet – v otázke : Has Ján paid for everything yet ?; not yet – v zápore : Jan hasn’t paid for everything yet. Rozdiel PP a min : I have seen T. I saw T last week. Je dôležitý dej, skutočnosť nie čas; 1. stal sa v min a je ukončený, ale nie je dôležité kedy; 2. začal sa v min a stále trvá; 3. vyjadrenie výsledku alebo následku deja ktorý sa odohral v minulosti. PREDPRÍTOMNÝ PRIEBEHOVÝ – TO BE + prítomné príčastie významového slovesa : I have/haven’t been working. Have(Has) I been working ? P : 1. na vyjadrenie deja, ktorý sa začal v min, pokračuje v prít a možno bude pokračovať v budúcnosti : How long has it been raining ?; 2. na vyjadrenie deja, ktorý sa začal v min, nepokračuje v prít, ale jeho následky sú zjavné. I have been cooking dinner for you. Rozdiel medzi PP a PP prieb : PP – na vyjadrenie ukončenosti alebo zdôraznenie výsledku činnosti : Adam has cooked dinner for Eva. Dlhodobá činnosť :Adam has lived in KE all his life., PP prieb – na vyjadrenie neukončenosti alebo zdôraznenie pokračovania činnosti : Adam has been cooking Dinner for Eva all afternoon. Dočasná činnosť : I have been living in Adam’s flat for two months.

Zdroje:
Rimma BIELOUSOVA, Scott McLEOD - English conversation and grammar activities, FVT TUKE so sídlom v PO, 2001 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk