Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Angličtina Minulé časy (jednoduchý, priebehový)

Min. čas : To be : I – was, you – were, he she it – was, we you they – were
To be : I - wasn´t, you - weren´t, he she it - wasn´t, we you they - weren´t
To be : was - I ?, were - you ?, was – he she it ?, were – we you they ?
Jedn. min. čas : I you he she it we you they – woked, bought
I you he she it we you they - didn´t – work, buy
did – i you he she it we you they – work, buy ?
pravopisné zmeny : 1. koncové –e pred – ed vypadáva : to live – I lived
2. koncové –y, pred kt je spoluhláska, sa mení na –i : to study – I studies
3. jedn spoluhláska sa po krátkej prízvučnej samohláske pred koncovým – ed
zdvojuje : to stop – we stopped
Min. priebeh čas : I - was working, you - were – ing, he she it – was – ing, we you
they – were – working
I - wasn´t – ing, you - weren´t – ing, he she it - wasn´t – ing, we you they –
weren´t - working
was - I – ing ?, were – you – ing ?, was – he she it – ing ?, were – we you
they – ing ?
- na vyjadrenie deja, kt sa po určitý čas odohrával v minulosti : I was sleeping.
- vyjadruje dej, kt trval istý čas v minulosti a tvoril akési pozadie k hlavnému deju : We were preparing a campfire when it started to rain.

Zdroje:
Rimma BIELOUSOVÁ, Scott McLEOD - English conversation and grammar activities, FVT TUKE so sídlom v PO, 2001 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk