Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Francúzska a Americká revolúcia - opakovanie

1. Aké nové heslo sa šírilo po Paríži za vlády Ľudovíta XVI ? „Sloboda- rovnosť- bratstvo ! “
2. Za čo sa vyhlásil tretí stav ? Za Národné zhromaždenie.
3. Kto a kedy zaútočil na Bastilu ? Parížania ,14. júla 1789.
4. Kto bol zastúpený v generálnych stavoch ? Duchovenstvo, šľachta a meštianstvo.
5. Kto vydal Deklaráciu ľudských a občianskych práv ? Národné zhromaždenie.
6. V ktorom roku bola prijatá ústava ? V roku 1791.
7. Kto boli Jakobíni ? Jakobíni boli revolucionári, ktorí riadili Výbor pre verejné blaho. Na jeho čele stál Maximilián Robespierre. Vládli veľmi kruto, obdobie ich vlády sa nazýva vládou gilotíny.
8. Kedy bola vyhlásená republika ? Keď Zákonodarné zhromaždenie zosadilo kráľa.
9. Ako sa premenoval parlament po vyhlásení republiky ? Konvent.
10.Kedy sa Napoleon vyhlásil za cisára ? V roku 1804.
11. V čom zakotvil Napoleon občiansku slobodu, rovnosť a náboženskú slobodu ? V Občianskom zákonníku- Code civil. 12. S ktorým štátom začal Napoleon vojnu ? S Anglickom.
13. Ako dopadla námorná bitka pri Trafalgarskom myse ? Generál Nelson zničil Napoleonovu flotilu.
14. Ako dopadla bitka troch cisárov pri Slavkove ? Roku 1805 porazil Napoleon vojská ruského cára a rakúskeho cisára.
15. Akým spôsobom chcel Napoleon zničiť Anglicko ? Hospodárskou blokádou.
16. Kto porušil hospodársku blokádu ? Ruský cár Alexander I.
17. Ako na to reagoval Napoleon ? Napadol Rusko, dostal sa až do Moskvy, musel sa vrátiť, pretože jeho armáda bola vyčerpaná hladom, zimou a nemal ju kde utáboriť. Generál Kutuzov ho donútil vrátiť sa naspäť tou istou cestou a
definitívne ho porazil vo veľkej bitke pri rieke Berezine.
18. Kedy a kde utrpel Napoleon ďalšiu porážku ? V bitke národov pri Lipsku v októbri 1813. Napoleon sa vzdal trónu
a musel odísť do vyhnanstva na ostrov Elba, z ktorého sa mu podarilo ujsť a na sto dní obnovil cisárstvo.
19. Kde a kedy utrpel Napoleon definitívnu porážku ? V júni 1815 v bitke pri Waterloo.
20. Prečo vznikol konflikt medzi kolonistami a Anglickom ? Pretože anglická vláda vyrubila vysoké clá za tovar, ktorý sa dovážal do Ameriky z Anglicka.Vydala zákon o kolkovnom poplatku, zavádzala kolonistom vysoké dane.
21. Čo vieš o bostonskom pití čaju ? V roku 1773 anglická vláda zvýšila clo na čaj. Bostonskí robotníci napadli anglické lode s čajom a náklad vysypali do mora. 22. Prečo a kedy sa začala americká vojna za nezávislosť ? Trinásť anglických osád vyhlásilo bojkot anglickému tovaru. Vojna trvala od roku 1775 do 1781.
23. Kedy bola vyhlásená nezávislosť USA a kto bol autorom deklarácie ? 4. júla 1776 a autorom deklarácie bol Thomas Jefferson.
24. Aké politické názory sa objavili na vnútorné usporiadanie USA ? Republikláni chceli úniu s voľným zväzkom štátov a federalisti žiadali vytvoriť ústrednú federálnu vládu.
25. Aké hospodárstvo prevládalo v severných a južných štátoch ? Na severe to boli priemyselné centrá a na juhu obrovské plantáže.
26. Kedy bola vyhlásená Ústava USA ? V marci 1789.
27. Kto bol zvolený za prvého prezidenta USA ? George Washington.
28. Ktoré obyvateľstvo bolo v Amerike násilne utláčané ? Pôvodní obyvatelia Ameriky – Indiáni a otroci – černosi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk