Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovensko

Slovensko
- vznik: 1.1.1993
- rozloha: 49 036 km2
- poloha: v str. Eur., vnútrozemský štát, v strede mierneho pásma
- podnebie: prechod medzi kontinentálnym a oceánskym
Naj S bod – Oravská Polhora
Naj J bod – Patince
Naj Z bod – Záhorská Ves
Naj V bod – Nová Sedlica
Najvyšší bod – Gerlachovský štít(2655m)
Najnižší bod – Streda nad Bodrogom (94m)
- povrch: prevažujú Karpaty, na J Karpaty lemuje Panónska panva(jej súčasťou sú všetky nížiny)
- 5 typov reliéfu: ? roviny
? pahorkatiny
? vrchoviny
? hornatiny
? veľhornatiny
Panónska panva:
1.časť viedenskej kotliny – Záhorská nížina- Borská nížina
- Chvojnícka pahorkatina
2.časť Malej dunajskej nížiny – Podunajská nížina- Podunajská rovina
- Podunajská pahorkatina
3.časť Veľkej dunajskej nížiny – Východoslovenská nížina- Východoslov. rovina
- Východoslov. pahorkatina
Karpaty patria do Alpínsko-himalájskej sústavy, delia sa na V, Z, J. Hranica medzi V a Z je Čergov a Slanské vrchy. Z Karpaty:
a)vonkajšie: Myjavská pahorkatina, Biele Karpaty, Javorníky, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Spišská Magura, Pieniny, Ľubovnianska vrchovina, Čergov, Šarišská vrchovina
b)vnútorné- jadrové: Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Malá Fatra, Chočské vrchy, Tríbeč, Žiar, Veľká Fatra, Nízke Ta3, Branisko, Ta3-Z(Liptovské Tatry, Roháče); V(Belianske, Vysoké Tatry), Slovenské rudohorie( Gemerské, Spišské, Veporské rudohorie, krasové oblasti)
- sopečné: Vtáčnik, Pohronský Inovec, Kremnické vrchy, Štiavnicke vrchy, Poľana, Javorie, Krupinská vrchovina, Cerová vrchovina, Zemplínske vrchy, Slánske vrchy
V Karpaty:
a)vonkajšie: Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy
b)vnútorné: Vihorlatské vrchy

3 teplotné oblasti:
1.teplá oblasť- 400 m.n.m., najmenej zrážok, najvyššie teploty
- pšenica, kukurica, vinič, cukr.

repa, ovocie, zelenina
2.mierne teplá oblasť- 400-800 m.n.m, viac zrážok
- jačmeň, zemiaky, raž, ovos
3.chladná oblasť- nad 800 m.n.m., najviac zrážok, lúky a pasienky

Pôdy:
- nivné( v blízkosti riek a záplavových oblastiach)
- černozeme(v Podunajskej nížine, základom sú spraše, obsahujú kvalitný černozem. Humus)
- hnedozeme(na okrajoch černozemí, sú to hlavné obilninárske pôdy)
- hnedé lesné pôdy(lesy)
- podzolové pôdy(v chladných oblastiach nad 1200m)
- mačinové pôdy(alpínske spoločenstvá)
- rendziny(na celom území Slovenska).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk