Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

ekonomika Marketingový mix a marketingové nástroje

M. mix – je uvedomelá kombinácia jednotlivých mar.techník na dosiahnutie optimálnej stratégie taktiky.

M. mix – súbor kontrolovatelných mar.vleičín, ktoré firma spája do určitého celku, aby vyvolala želanú reakciu v cielovom trhu.

M. mix – obohacuje všeky aktivity, ktorými môže firma ovplyvniť dopyt po svojich výrobkoch.

M. mix je zložený zo 4 premenných skupín :
1, PRODUKT
2, PRICE (cena)
3, PLACE (miesto) distribúcia
4, PROMOTION (podpora) propagácia

Zákazník kúpou produktu chce obvikle uspokojiť niekoľko svojich potrieb. Okrem produktu zodpovedajúcej kvalite ho chce ho chce aj za zodpovednú cenu, chce byť o ňom informovaný a chce vynaložiť zvlášť veľké úsilie aby si mohol produkt kúpiť tak aby bol dostupny.

PRODUKT - zahŕňa kombináciu tovaru, služieb, ktoré firma ponúka cielovému trhu

CENA– znamená určitú sumu, ktorú má zaplatiť zákazník ak chce získať výrobok. Výšku ceny zosúlaďujú s predstavou kupujúceho o hodnote, ktorú je ochotný
zaplatiť za výrobok.

MIESTO – zastupuje všetky aktivity firmy, ktoré zabezpečujú aby výrobok bol
k dispozícii cielovým spotrebiteľom a tiež aby jego výrobky boli doplnené. Má záujem aby jeho výrobky boli v predajniach v dostatočnej zásobe,
správne prezentované so všetkými službami.

PODPORA – znamená všetky aktivity, ktoré sproetredkúvajú podstatné informácie
o výrobku a presviedčajú cielových spotrebiteľov o výhodnosti jeho
nákupu.

Efektívny marketingový program kombinuje všetky prvky marketingového mixu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk