referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jakub
Štvrtok, 25. júla 2024
Náuka o spoločnosti Sokrates,Platón atď
Dátum pridania: 23.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hrcka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 671
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

sp-O vzn.živ,e-filoz.diela-Metafyzika,Rétorika,Etika Nikomachova,Uč-fil.má štud.bytie ako také,Skup.vied:1.teoretic.v-filoz,fyz,matem,2.prakt-polit.etika,3.poetic-vedy um.vytv-poet, Odm.Plat.uč-pre ćl.sú dôlež.zmysl.vním.veci,podľa ZFO-dualista,konkrét.vec vzn.spoj.lát.a formy,príč.vz-1.látková-mat.na výrobu vecí,2.formálna-podoba danej veci,3.hybná-konkr. čl,4.účelová-cieľ,rozprac.dialekt.ako vývoj.náuku,pohyb-neodluč.vl.prír,svet-nevznikne, nezanikne ale je konečný,Boh-1.hýbateľ sv,duša-3 formy:vegetatívna d-riadi vyživ, 2.zmysl.d-nem.rastl,len živ,3.rozumová d-len čl,ako 1.-čl.myslí v pojmoch-súdy-úsudok, logika-sk.proc.mysl.ako správ.mysl,Etika-zákl.hodn-dobro,rodina-zákl.bunk.spol,Štát-zdroj zla-majet.rozd.medzi ľud,otroctvo pre neho prirodzené,Význ-vpl.na stoicizmus,Hel.r.f-3.st.pnl-6.st.nl,mestá strác.samost,fil.nadobúda svet.charakt,fil-návrat do min,kolís.fil-Pergamon,Alexandria,fil.prúdy: elekticizmus-úpad.tenden,elektik-vyberač,typ.znak-spáj. prvk.rôz.fil.šk do 1,M.T.Cicero-rím,F.Alexandrinský,Skepticizm-zač.3.st.pnl,skeptomai-poskytvať,oboznamov.sa z nieč,zakl-Pyrhón z Elidy;Cicero,podst-vniesť pochyb do pozn. okol.sv,čl.sa nemá snaž o vysv.aké veci naoz.sú,Pyrh.z E-nie je mož.dos.objekt.pozn.okol. sv,stav ataraxie-kľud,rovnov,epikureizm.podľa ZFO-mater,predst-Epikuros-3-4.st.pnl,fil.šk-Epikurova záhr,fil.delí:logika,etika,fyzika,fil-pom.dosiah.šťast.živ,Aby čl.šť.musí zb. 4chorôb:strach zo smrti,str.z bohov,str.z bolesti,str.zo straty šť,Epikuros obvin.z hédonizmu-hédone-rozkoš,slasť,pokoj duše-iba filoz.a rozum.uvaž,šírit-T.L Carus,Q.H.Flaccus,stoicizm-hlav.ideový zdroj kesť,konc.4.st.pnl.1.stará stea-3-2.st.pnl,2.stredná -2-1.st.pnl,3.nová-1-2.st.nl,zaklad-Zenón z Kitia-stará s,Kleantés,Chryssipos,stred.s-Poseidónios,Epiktetos-otr,Seneca,M.Aurelius,Uč-fil.3č-log,-nadväz.na Arist,fyz-material,etika-základ uč,snaha dos stav-Apatia-kto dosiahne je múdry a slobodný.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.