referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Náuka o spoločnosti Sokrates,Platón atď
Dátum pridania: 23.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Hrcka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 671
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Sok-5-4.st.pnl,vrcholné obd,zakl-obj.idealiz,etiky,fil.antropológ,škaredý,manž-Xantipa, odsúd-jed,Uč-nić nenap,centrum pozor-čl,filoz vidí ako-hľad.múdr-Kaž.čl.sa má o múdr. usil.a vyuź.to na zlepš.živ,fil.nemá mať teoretic.ale prakt.význ,byť múdry-naučiť viesť dial,kritiz.sofis-nesnaž.sa doprac.k prav,vedenie dial.pre obj.poznan,pravdu,kompr,2fázy dial-negatív-založ.na irónii,cieľ-pripr.žiak.na to čo nev.a vzb.záuj.o pozn,pozitív-nájsť správ.odp.na danú ot,“Viem,že nič neviem“,“Poznaj sám seba“-spozn.svoju dušu,dos. vnút.harm,Etika-predpokl.cnosti a pozn-vnút.donuc.sila,vš zlé dáva dokopy z ľuds.nevedom, daimonion-vnút.vedom-to ćo nem.rob,Význ-vplyv.na výv.fil-školy-megarská,kyrénska, elitsko-eretrijská,kynická,platonova ak,Pla-(Aristokles)najvýzn.predst.ant.fil,zakl.obj.ideal, spoluzakl.pedag,živ-pís.básne,ako 20roč.-Sokrat.žiak,má politic.ambície,po neúsp.však pol.zanech,v spol.by mal vlád.filozof,1.akad.zakl v r.387,vyuč-gymnas,filoz,matem,akad ex.do r.529.Dielo-pod.vpl.Sokr,36diel,hl.post-Sokr,Myšl.výv:1obd-Pl.pod veľ.vpl.Sokr-Obrana Sokratova,dialóg Kritón,Lysis,2.obd-myšl.sa vzď.od Sokr,kritiz.sofis,dialóg Gorgias, 3.obd-vrcholné,svoje vlast.názory-Ućenie o ideách,Ústava,Faidon,Symposion,4.obd-netypic. dial-Zákony,Uč-zakl.obj.id,snaha zdôv.rozd.medzi teles.a neteles,zmyslov.a nadzmysl, 2dr.sv-1-sv.zmysl.vním.vecí-nedok,premenl,iba napodob.reál.sv,2-sv.duchov.podst-sv.ideí: več,dokon,nemenn,skutoč.bytie,čl-rozpolt.bytosť,zmysly-nespolahl,duša-nesmrt,nositel. rozumu,poznanie-rozpom.sa na predch.stavy,Pozorn.venuje št-Ústava-krit.vlád.for,kaž. zmena bola zm.k horš,jeho ideál.št-utópia,št.z 3č-hlava-rozum,múdr,vlád.tr,hruď-vôľa, odvaha,vojaci,brucho-žiadostivosť,miernosť,remesel;za vých.má zodp.št,nedost-diktátor. právom-likv.chorých,vyvlast,Typy št:aristokr(sofokr)-filoz-voj-remesel,timokrac-bojovníci-rast chamtiv,oligarchia-na čele skup.bojov,rast.napätia,demokr-k moci sa dost.výrobc-úp.št, tyrania-najh.typ,Význ.Pl-vpl.na ant.fil,na Descarta,nemec.klas.fil,Arist-4.st.pnl,žiak Plat, zakl-log,zoológ,pedag ako vedy,Živ-*Stageira,učit.rétor,cestuje,v mes.Assu-zakl.fil.šk-ven. sa prírodov.výsk,V r.335 založ-fil.šk-Lakeion(lýceum)-platená šk,odsúd.na smrť ale utek, napís.Fil.Záveť-odkaz.majet,prívl-knieža fil,suchár,Dielo-170diel,zach-iba 47,1.skup-pod vplyv.Plat,2.sk-ven.sa uspor.spoloč.ot.št.a práva-Ústava Atén,3.sk-podla temat.rozdel:a-logic.sp-Organon,b-fyzikál.sp-O nebi,Fyzika,O vzn a zán,c-psycholog.sp-O duši,d-biolog.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.