Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

bioštatistika korelačné analýzy

1 KORELACNA ANALYZA v exceli korelaeny koeficient je od –1 do +1
nástroje=analýza údajov=korelacia´=správne modifikovať vstupnú oblasť
ak 0-0,3 nízka, 0,3 – 0,5 stredná, 0,5-0,7 vysoká, viac ako 0,7 velmi vysoká
2 REGRESNA ANALYZA
analyza udájov=regrese=vstupná oblasť y závisla premenna a x nezávislá premenná=konštanta je 0 a ok
SAS KORELACNA ANALYZA
Solutions=countain=data analysis=elementary=corelace=table=woch=korel=ok=colums=hmot,vyska,vek=panacik
SAS REGRESIA
Data analysis´=regresion=linearnaregresion=table=woch korel=dependent hmot, independent vyska= panacik.

Zdroje:
prednášky doc. Rybanská -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk