referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Štvrtok, 23. septembra 2021
Rastlinná výroba
Dátum pridania: 28.04.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: masko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 808
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 40s
Pomalé čítanie: 19m 0s
 

Na siláž, cirok cukrový) Úlohy Rv:*zabezpečit potravinovú bezpečnosť štátu a vyživovú dostatočnosť obyvatestva*znižovať celospoločenské náklady na výrobu a distribúciu,*zlepšenie ochrany a tvorby ŽP,*optimalizácia oblastnej štruktúry poľ. A potravinárskej výroby.ERI-cesta efektívnje racionálnej intenzifikácie-stabilné úrody dosiahnuť využitím genetického potenciálu biologického materiálu a využitím bioenergetické potenciálu prostredia.Celková výmera pôdy v SR-4904 tis. ha,poľnoj—2446 tis.ha,orná-1433 tis. ha,-kontaminované-150 tis. ha,kontamin. Ťažkými kovmi-40tis. ha.Vysokonegatívny vplyv na ŽP majú:-polychlorované bifenyly (PCB)-nosné látky pre výrobu pesticidov,-ročná výroba vo svete 100 000 ton,- z toho 20% sa dostáva do ŽP a do vôd,-hlavné zdroje pre človeka sú v kravskom mlieku,hovadzo mase a sladkovodných rybách.*Ortuť (Hg). V poľnoh. Pri výrobe moridiel,-poškodzuje obličky, nervový systém.*Kadmium(Cd)-zdroj zamorenia môžu byť aj cigarety.-svetová produkcia Cd je 18-20tis. t ročne,-do potravín sa dostáva ja z fosfor. Hnojív.*Olovo(Pb)-vo svete sa ročne dostáva asi 440tis. t do biosféry. Reštrukturalizácia RV na Slovensku-základná územná jednotka je pôdno ekologický region (PER),-spolu-80 PER-vytvára 13 podno-ekologických podoblastí (PEPO),kt. Tvoria 3 hlavné oblasti:,nizinná oblast zo závlahami 2.,oblasť nízina pahorkatín bez závlah 3.,podhorsku a horsku oblasť.Osivo-vypestované v semenársky najvhodnejšej oblasti, vyčistené,triedené, životaschopne.Príprava pôdy-najmenej prac. Operácií—Hnojenie-zaistenie pravidelného a výdatného prísunu org. Hmoty,-doplnenie zásoby živín podľa rozboru pôdy,-zamedzenie vyplavovania živín využitím medziplodín.Založenie porastu-zaist. Takej organizácie porastu, kt. By časom a spôsobom sejby zabezpč. Nepotrebnosť ochranných zásahov,-zavedenie koľajových riadkov..Ochrana rastlín-používanie všetkých ekonom.,geneticky, ekol.,toxikologicky prijateľných metod.Kontrolný systém-dôsledná kontrola rastu a vývoja rastlín,sledovanie výskytu burín,chorôb,škodcov a na základe poznatkov prahu škodlivosti určiť najvhodnejší zásah, ekonomicky,ekologický prijateľný.Hodnotenie akosti-posúdenie dosiahnutej akosti produktov, deklarácia akosti, stanovenie ceny.Ekonomické hodnotenie-bilancia nákladov,náklady na jednotku produkcie. OBILNINY-Plocha obilní vo svete-51,3 %o.p,plocha op –1343 mil. Ha,celková produkcia obilní = 2000 000t,najrozšírenejšie obilniny:Pšenica 220 mil. Ha, Ryža 150 mil. Ha,Kukurica 130 mil. Ha,Jačmen 70 mil. Ha,-zastúpenie obilní na OP v Europe:Rakusko 27-80%,Madarsko 65%, Rumunsko 68%,nad 50%-Nemecko, Dánsko, Francusko, Taliansko.SR:2002*2003—650 362ha + kukurica 2003:308 000 pšenice.priemerná úroda obilnín:3,4 t. Ha,priemerná úroda pšenice:3,13 t.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Rastlinná výroba skriptá SPU
Podobné referáty
Rastlinná výroba SOŠ 2.9432 2908 slov
Rastlinná výroba SOŠ 2.9829 729 slov
Rastlinná výroba GYM 2.9754 176 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.