Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čo Slováci dali svetu

- Ján Lipský - kartograf, r. 1806 zostrojil súbor máp Uhorska + 1. Lexikón názvov miest a obcí Uhorska
- Ján Sambacus - najväčšia súkromná knižnica na svete
- Dionýz Štúr - geológ, riaditeľ Ríšskeho geol. Ústavu, geol. mapy - ocenený v Londýne
- Samuel Mikovíni - kartograf, vypracoval vlastnú kartografickú metódu + budoval umelé vodné nádrže
- Matej Piller + Ján Severíni - 1. stredoškolské učebnice prírodopisu v Uhorsku
- Karol Smith - BA výrobca klavírov
- Ján Jessenius - Jesenský - rektor Karlovej uni., 1. verejná pitva v Prahe
- Alojz Sokol - bronzová medaila na 1. OH v Aténach, priekopník olymp. hnutia v Uhorsku
- Issac Potter - 1. atmosférický parný stroj na Eu. kontinente
- Jozef Karol Hell - banský technik, vahadlový čerpací stroj
- Ján Andrej Segner - koleso na pohon strojov a zariadení + učebnice M, F, objavil reakčnú silu vodného lúča
- Matej Bel - dielo Notície = prír.podmienky, história a súč. Uhorska
- František Adam Kollár - historik, Kráľ. radca, knihovník cisárskej knižnice- "slovenský Sokrates"
- Jozef Maximilián Hell - astronóm, autor projektu Trnavskej univerzity
- Zachariáš Teofil Husty - lekár, priekopník farmakológie- vypracoval systém lekárskej starostlivosti
- Ján Bahýľ - vojenský inžinier, vynález- horizontálna vrtuľa, o 4 roky predstihol Fran. považovaných za
vynálezcov vrtuľníka

- Štefan Banič - padák
- Štefan Anián Jedlík - elektromagnetický rotor - o 3 roky skôr ako Faraday
- Daniel Gabriel Lichard - 1. prof. vydavateľ ilustrovaných kalendárov, časopisov a hosp. lit.
- Fraňo Madva - ľudový liečiteľ
- Jozef Murgaš - bezdrôtová telegrafia, vlnomer, el.transformátor, magnet. detektor, naviják
- Karol Rayger - pľúcny skúška u novorodencov- dodnes
- Aurel Stodola - parná a plynová turbína
- Ján Wolfgang Kempelen - hovoriaci stroj, šachový automat
- Pavol Dobšinský - literatúra
- Andrej Kmeť - Muzeálna slov. spol., herbár, objavil kostru mamuta pri Hrone
 Vojtech Alexander - rádiológia v Uhorsku- pľúcne choroby
 Jozef Ľudovít Holuby - botanik -
Svetové vynálezy
 John Kay - lietajúci člnok - 1733
 James Hargreaves - spriadací stroj jenny - 1764
 James Watt - parný stroj - 1765 - 1769
 Samuel Crompton - kombinovaný spriadací stroj mule - 1779
 bratia Montgolfierovci - balón na horúci vzduch - 1783
 Henri Cort - objav pudlovania železa - 1784
 Edmund Cartwright - mechanické krosná - 1784
 Joseph Bramah - hydraulický lis - 1796

 James Parker - cement - 1796
 Robert Fulton - zdokonalený riečny parník - 1807
 George Stephenson - parná lokomotíva - 1814
 Samuel Morse - elektromagnetický telegraf - 1840 - 1844
 Henry Bessemer - konvertor výroby ocele - 1855
 Pierre - Émile Martin - Siemensov-Martinov spôsob výroby ocele - 1864
 Werner von Siemens - dynamo - 1867

 Nikolaus Otto - výbušný motor - 1867
 Alfred Nobel - dynamit - 1867
 Graham Bell - telefón - 1876
 Sydney Thomas - Thomasov konvertor - 1879
 Thomas Alva Edison - žiarovka - 1879
 Karl Benz + Gottlieb Daimler - štvortaktový motor - 1883 - 1886
 Nikola Tesla - parná turbína - 1884
 Rudolf Diesel - naftový motor- diesel - 1897
 Guglielmo Marconi - bezdrôtové spojenie - 1897
 bratia Wrightovci - motorové lietadlo - 1903.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk