Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priebeh strižnej sily v závislosti na otupení.

Priebeh strižnej sily v závislosti na otupení.

Kontrola opotrebenia sa prevádza na strižníku alebo výstrižku. Platí že medzné opotrebenie nastane pri
r/s = 0,1.
Kde: r – polomer zaoblenia (mm)
s – hrúbka plechu (mm)

Medzná strižná sila
Fs = 1,55. O. ao. tps (N)
Fs = 1,55. ?

Kde: Fs – skutočná strižná sila
O – obvod strihu
ao – hrúbka plechu

obrazok

I. – fáza počiatočného opotrebenia
II. – fáza ustáleného opotrebenia
III. – fáza katastrofálneho opotrebenia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk