Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vodorovne obražanie

ZADANIE : vodorovné obrážanie
- zvolené hodnoty : ap = 2,1 mm
f = 0,14 mm; 0,28 mm; 0,42 mm
r = 39° , r´ = 20°

h = f. sin r
b = f. cos r
x = htg r ; y = b – x = b – htg r
S1 = h. y = h. (b – htg r )
S2 = S3 = x. h2 = h22. tg r

Sskut = S1 + S3
Szvyš = S2
Steor = Sskut + Szvyš

VÝPOČTY :
a.) f = 0,14 mm Sskut = S1 + S3 = h. (b – htg r ) + h22. tg r
h = 0,14. sin 39° = 0,0881 mm Sskut = 0,0881. (0,1088 – 0,0881tg 39° ) + 0,088122. tg 39°
b = 0,14. cos 39° = 0,1088 mm Sskut = 3,30. 10-3 + 4,79. 10-3
Steor´ = h .b = f. ap Sskut = 8,09. 10-3 mm2
Steor´ = 0,0096 mm2 Szvyš = h22. tg r = 0,088122. tg 39° = 4,79. 10-3 mm2
Steor = Sskut + Szvyš = 8,09. 10-3 + 4,79. 10-3
Steor = 0,01288 mm2

Rm = f. tg r. tg r´ tg r + tg r´ = 0,14. tg 39°. tg 20° tg 39° + tg 20° = 0,035 mmb.) f = 0,28 mm Sskut = S1 + S3 = h. (b – htg r ) + h22. tg r
h = 0,28. sin 39° = 0,1762 mm Sskut = 0,1762. (0,2176 – 0,1762tg 39° ) + 0,176222. tg 39°
b = 0,28. cos 39° = 0,2176 mm Sskut = 1,96. 10-6 + 0,0192
Steor´ = h .b = f. ap Sskut = 0,01920196 mm2
Steor´ = 0,0383 mm2 Szvyš = h22. tg r = 0,176222. tg 39° = 0,0192 mm2
Steor = Sskut + Szvyš = 0,01920196 + 0,0192
Steor = 0,0384 mm2

Rm = f. tg r. tg r´ tg r + tg r´ = 0,28. tg 39°. tg 20° tg 39° + tg 20° = 0,07 mm

c.) f = 0,42 mm Sskut = S1 + S3 = h. (b – htg r ) + h22. tg r
h = 0,42. sin 39° = 0,264 mm Sskut = 0,264. (0,326 – 0,264tg 39° ) + 0,26422. tg 39°
b = 0,42. cos 39° = 0,326 mm Sskut = -3,392. 10-6 + 0,043
Steor´ = h .b = f. ap Sskut = 0,04299661 mm2
Steor´ = 0,086 mm2 Szvyš = h22. tg r = 0,26422. tg 39° = 0,043 mm2
Steor = Sskut + Szvyš = 0,04299661 + 0,043
Steor = 0,0859 mm2

Rm = f. tg r. tg r´ tg r + tg r´ = 0,42. tg 39°. tg 20° tg 39° + tg 20° = 0,105 mm.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk