Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prierez odrezávanej triesky valcové frézovanie

Zadanie č.1 – Prierez odrezávanej vrstvy. Pre zadaný nástroj vypočítajte a nakreslite v mierke, skutočný a zvyškový prierez odrezávanej vrstvy a označte jeho parametre. Vypočítajte minútový objem odrezávanej vrstvy a účinník rezania. Valcové frézovanie

parametre:
D=80mm
ap=20mm
f=20,822mm

Teoretický prierez odrezávanej vrstvy:
S=423,75 mm2

Zvyškový prierez odrezávanej vrstvy:
S=11,62 mm2

Skutočný prierez odrezávanej vrstvy:
S=412,13 mm2.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk