Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Meranie rezných síl

ZADANIE : pri experimentálme nameraných hodnotách rezných síl pri sústružení a vŕtaní určte hodnotu konštánt CFc a yFc pri sústružení, a pri vŕtaní určte ešte konštantu zF0.
Pre sústruženie vychádzajte z rovnice : Fc = CFc. fyFc
Pre vŕtania vychádzajte z rovnice : Fo = CFo. dzFo. fyFo

Základné pojmy :
Nepriame meranie rezných síl – táto metóda je vhodná pre zistenie strednej hodnoty hlavnej zložky reznej sily s obmedzenou presnosťou, zmeraním výkonu elektromotora stroja, respektíve krútiaceho momentu na vretene.
Priame meranie rezných síl – meranie pomocou silomerov (dynamometrov). Ide o meranie pružných deformácií snímacieho elementu, tkzv. pružného článku dynamometra, ktoré vznikajú pri pôsobení reznej sily.
Postup :
Dynamometer postupne zaťažujeme pomocou závažia známou silou na registračnom prístroji. Zaťaženie postupne zvyšujeme, potom znižujeme. Zistené údaje vynesieme do diagramu. Dostaneme ciachovanú hysteréznu slučku.


obr. schéma postupu merania rezných síl na sústruhu

Tab.1 :

č. m. m [kg] G [kg.m.sˉ²] Fc [N] ∆.10ˉ³ [mm]
1. 1 10 100 7,50
2. 2 20 200 13,80
3. 4 40 400 21,60
4. 8 80 800 54,50
5. 4 40 400 34,00
6. 2 20 200 19,40
8. 1 10 100 11,40
9. 0 0 0 3,90
G = m. g [kg.m.sˉ²] Mk (závaží) = Mk (nástroj)
g = 10 m.sˉ²
G. 663 = Fc. 66,3
Fci =Tab.2 :

č.m. f ∆ xi = logf yi = log∆ xi. yi xi²
1. 0,056 16 -1,25181 1,20412 -1,50733 1,566703
2. 0,113 29 -0,94692 1,46239 -1,38477 0,89666
3. 0,225 51 -0,64782 1,70757 -1,10619 0,41967
∑ – – -2,84655 4,37408 -3,99829 2,883033

a = n. ∑xi.yi - ∑(xi). (∑yi)/ n.∑xi² - (∑xi)² = 0,833
b = (∑yi). (∑xi²) - (∑xi. yi). (∑xi)/ n. ∑xi² - (∑xi²) = 2,2488
CFc = 177,34
Fc = 177,34. fTab.3 :

č.m. d Fo xi = log.d yi = log.Fo xi. yi xi²
1. 8 624,8 0,90309 2,79574 2,5248 0,81557
2. 8 1914,6 0,90309 3,28208 2,964 0,81557
3. 12,2 869,7 1,08636 2,93937 3,18519 1,18018
4. 12,2 2643,8 1,08636 3,42222 3,71776 1,18018
5. 10 2058,6 1 3,31357 3,31357 1
∑ – – 4,9789 15,75298 15,70532 4,9915

a = 3,54
b = - 0,37
Tab.4 :

č.m. f Fo xi = log.f yi = log.Fo xi.

yi xi²
1. 0,063 624,8 -1,20066 2,79574 -3,35673 1,44159
2. 0,25 1914,6 -0,60206 3,28208 -1,97601 0,36248
3. 0,063 869,7 -1,20066 2,93937 -3,52918 1,44159
4. 0,25 2643,8 -0,60206 3,4222 -2,06037 0,36248
5. 0,16 2058,6 -0,79588 3,31357 -2,6372 0,63342
∑ – – -4,40132 15,75296 -13,5595 4,24156

a = 0,84
b = 3,66 Fo = 2285,66. d. f

Záver :
Cieľom cvičenia bolo určiť hodnotu konštánt, exponentov pri dvojparametrových a trojparametrových rovniciach.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk