Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejepis Americká, priemyselná a francúzka revolúcia

Amer. rev.
1763-koniec vojny o Kanadu medzi Angl. a Fran.
16.12. 1773-boston. pitie čaju
1775-angl. vláda vyslala do osád voj. oddiely a začala otvorený boj. Vojská osadn. viedol G.Washington
4.7. 1776-vo Philadelphii sa zišiel 2.kontinent. kongres, prijal vyhlásenie nezávislosti (autor-T.Jefferson)
1776(aug.)-v Amer. sa vylodilo angl. vojsko
1777-bitka pri Saratoge-kolonisti zvíťazili-spojenectvo Holand., Franc.,Španiel.-zásluhou Benjamina Franklin
1781-pri Yorktowne donútil Washington angl. armádu kapitulovať-KONIEC AM. VOJNY za nezávislosť
1786-povstanie farmárov(v čele s Danielom Shaysom)-bolo potlačené
1787-vydaná nová ústava-zdôrazňovala ústr. moc. orgány s dvojkomor. kongresom a výk. mocou v rukách prezidenta

Priemys. rev.
zákl. podmien. jej vzniku je nahromaď. kapitálu
1760,1780-30.roky 19.stor-prvá pr.rev. v Angl.
1767-stroj na spriad. 80 nití
1784-zdokonal. parného stroja-James Watt
1814-par.lokomotíva-G.Stephenson
1825-pravidelná žel. doprava...James Fulton-parník
Y.Russel-lodná skrutka

Franc. rev.
5.5. 1789-kráľ zvolal gener.stavy aby vyriešili fin. situáciu
3.stav(meštiactvo) vyhlásil oddel. zasad., nazval sa Národ. zhromaždenie ako zastup. orgán celého národa
14.7. 1789-dobitie Bastyly
Liberálna buržoázia vydala-Dekórum zo 4.8.-nár. zhrom. zrušilo feudalizmus ako systém, daň. privilégiá, robota na panskom, odúmrť, vydaná Deklarácia práv človeka a občana:predstavovala súbor revoluč., liberál., polit., a osvieten. práv-neboli realizované
Boli odstránené col. hranice; cirkev. majetok bol skonfiškovaný; kňazi prisahali na rev. ústavu
1791(sept)- prijatá nová ústava-zabezp. nedotknuť. súkr. vlastníctva;kráľ mal právo „veta“ ale s odklad. účinkom
Le Chapelierov zákon-zakazoval rob. a odbor. spolky
1792(apr)-protifr.koalícia(Rakúsko a Prusko) vypovedali vojnu
14.7. 1789-aug 1792=1.vlana ľud. povstaní
1792-1794=2.vlana
Konvent-jakobíni na čele s Maximil.Robbspierom hájili drob. a str. buržoáziu
girondisti-prívrženci boh. buržoázie
sansculoti-zákl. rev. más, hájili tovarišov, maloobchod., robotníkov
1792(sept)-deň po víťaztve rev. armád pri Valmy(20.9.)-vyhlásená republika
Jakobíni začali robiť nové reformy-zrušili feud. práva povinnosti bez náhrady;predložili novú rep. ústavu-v nej-právo na prácu povinnosť povstať proti vláde ked porušuje práva ľudu;nedotk. súkr. majetku;max ceny a mzdy
Opozícia sa spojila proti jakob., angl.

sa zmocnili prístavu Toulon a podnietili povstanie ve Vendée-pripojili sa k nim rojalisti a klerikáli
Jakob. zaviedli rev.teror-zaved.súdy, zruš. obhajoba ako predbež. výsluch-buď bol človek odsúdený alebo oslobodený
27.7.1794-Robbspier popravený
1794-1799=3.vlna-obdob. termidorskej reakcie
Moc mala boh. buržoázia-zrušila riadené hospod., uvolnila trh-prehlbovala sa soc. nerovnosť
1795(aug)-nová ústava-výkon. moc mali 5 direktori
1797-Sprisahanie rovných na čele s Gracchusom Babeufom-žiadali zrušiť súkr.vlast., zaviesť spol.prácu a spotrebu-Babeuf bol popravený
1799-moc odovzdabá Napoleonovi(diktátor)

Napoleonova politika a Viedenský kongres
1801 uzavrel s páp. konkordát-vplyv štátu na cirkev
1804-1810-obč. zákonník
Napol. položil zákl. pevnej fin. sústavy krajiny, miest. adminis. obmedzil v prospech ústred. vlády a men. úradníkov, privilégiá starej šlachty ostali zrušené, zaviedol pol. režim a polic. dozor(tajná polícia, cenzúra tlače a hovor. slova), rozvíjalo sa súkr. podnikanie a priemys., organizovali sa verej. práce na cestách,kanáloch a prístavoch, zásobovanie ľudu zákl. potravinami, rozbil Sv. ríšu rímsku nár. nem., obnovil samostat. Poľska (Veľkovoj. varšavské)
1806-kontinent.systém-blokáda angl.vývozu do Európy
5.9.-bitka pri Borodine(Kutuzov)-nerozhodne
1805-bitka pri Trafalgáre(Nelson)
2.12. 1805-bitka pri Slavkove(Napoleon, rak. a nem. cár)
1813-bitka pri Lipsku-Nap. porazený
1814-Nap. veznený na Elbe
1815(jún)-bitka pri Watreloo
1821-Nap. zomiera na ostrove sv. Heleny
1814-1815-kongres chválil vyhlásene nazvané Sv. aliancia

Robot. hnutie
vznik-hnutie luddistov
Chartistické hnutie(1836 charta)-skrát. prac. času, podpora v nezam., starost. o chorých a slabých
Saint-Simon- tvrdil že nová spol. sa má zbaviť parazitov a má byť založ. na plánovaní. Presadzoval kolektivizmus-spol. vlastníctvo
Charles Fourtier- zriadenie falangov-výr. a spotr. družstvá, plánovaná výr. činnosť, výsledky spol. práce by boli rovnomerne rozdelené, zach. súkr. majetku
Robert Owen- skrátil prac. čas, odst. prácu detí, zaviedol podporu, školy, vybud. domky, založil Utópiu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk