referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
1.ročník Literatúry Všetko z literatúry 1.ročník
Dátum pridania: 24.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: manas
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 520
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 22m 10s
Pomalé čítanie: 33m 15s
 

Žiadal zrušenie poddanstva a zdanenie šľachty. Príčinu biedy videl vo feudálnom zriadení. V roku 1848 na jeho podnet sa zišli v Liptovskom Mikuláši predstavitelia národného hnutia a tu spísali dokument Žiadosti slovenského národa. V septembri 1848 sa utvorila vo Viedni Slovenská národná rada na čele so Štúrom, Hurbanom, Hodžom, ktorá organizovala povstanie proti uhorskej vláde. Štúrova básnická tvorba nie je rozsiahla. Ako študent uverejnil v češtine cyklus básni Dumky večerní.
-Na začiatku jeho tvorby vidieť odhodlanie bojovať za Slovákov i za cenu života. Dôkazom toho je báseň Smlúva Slovku. Je to jedna z prvých revolučných básni v slovenskej literatúre. Počas revolučných rokov Štúr poéziu zanedbával, pretože je nepokladal za svoj hlavný záujem. Až v roku 1853 vychádzajú jeho Spevy a piesne, ktoré predstavujú najmä tvorbu z porevulčných rokov. Sú to epické i lyrické, prevažne elegické básne. Jeho nepatetická lyrika sa inšpiruje rodným krajom, stratou jeho blízkych i krásnych ideálov mladosti.
-Názory na literatúru Štúr vyjadril v knihe O národních písních a pověstech plemen slovanských, ktorú vydal po česky v Prahe. Odsudzoval západoeurópsky subjektivizmus a individualizmus, no pritom zdôrazňoval, že ,,napodobnovaní nič nie je v opravdivom zmysle umeleckého“.
-Sklamanie z výsledkov revolúcie, kritiku Ruskej ríše a vieru v jej rozpad vyjadril v diele Slovanstvo a svet budúcnosti, ktoré napísal po nemecky a vyšlo až po autorovej smrti v ruskom preklade. V slovenčine vyšlo až v roku 1994.
-Svojou všestrannou literárnou a publicistickou tvorbou, organizátorskou a politickou činnosťou bol Ľudovít Štúr vedúcou osobnosťou slovenského národného hnutia i celého obdobia slovenskej romantickej literatúry.

SAMO CHALUPKA

Je predstaviteľom romantickej poézie. Zo štúrovcov bol najstarší.
-Jeho poézia je zrozumiteľná, ľahko sa dá zapamätať a dej jeho básní má rýchli spád. Narodil sa v Hornej Lehote a tam je aj pochovaný. Na náhrobnom kameni má vyryté verše básne (Branko):
,, Pravde žil som,
krivdu bil som,
verne národ svoj
ľúbil som“.
-Tvorba: poézia Sama Chalupku vyjadruje hlboké vlastenecké cítenie. Vydal jedinú básnickú zbierku s názvom Spevy. Básne tejto zbierky možno rozdeliť podľa tém na niekoľko skupín:
1. Jánošíkova téma: patria sem Junák, Kráľohoľská, Likavský väzeň. V týchto básňach autor bojuje za sociálnu spravodlivosť. A Jánošík tu vystupuje ako bojovník.
2. Protiturecká téma: Branko, Boj pri Jelšave, Turčín Poničan.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Literatura sostručnená
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.