Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ohmov zákon

U- napätie (V) I- prúd (A) R- odpor (ohm Ω)
R= U:I (U/I) I= U:R (U/R)
U -Odpor sa meria rezistorom
I. R - Závislosť odporu od dĺžky, materiálu, prierezu a teploty vodiča

Úmernosť- priama nepriama
-Elektrický odpor kovov sa zväčšuje so stúpajúcou teplotou
Za sebou
I- v celom obvode rovnaký
U= U1+U2 R=R1+R2
R= U/I= U1+U2/I= U1/I+U2/I= R1+R2
Vedľa seba
I= I1 + I2 I1=U/R1 I2= U/I2
I= U/R
U/R= U/R1+ U/R2 //:U 1/R= 1/R1+ 1/R2
1/R= R1.R2/ R1+R2 R= R1+ R2/.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk