Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Geografia (slovenské mestá)

Banská Bystrica- odevné závody, spracovanie dreva
Bánovce N. Bebravou- odevné závody
Bardejov- výroba obuvi
Bratislava- automobily, elektrotechnika, Slovnaft, bavlnárska výr., pletiarske závody, I istrochem, autoplášte, technické sklo, Polygraf,
Brezno- ZŤS
Detva- ZŤS
Dubnica N. Váhom- ZŤS
Dunajská Streda- cukrovary
Handlová- uhlie
Harmanec- celulóza
Hlohovec- lieky
Hnúšťa- chem. závody
Horné Sŕnie- stav. materiál
Humenné- chem. vlákna
Jaslovské Bohunice- jadrová elektráreň
Jelšava- ohňovzd. materiály
Katarínska Huta- sklo
Komárno- lodenice
Košice- východoslovenské strojárne, obilné mlyny, polygrafický priem.
Krompachy- medená huta
Ladce stav. Materiál
Levice- bavlnárska výr.
Lipt. Hrádok- mobily
Lipt. Mikuláš- hodváb, spracovanie koží
Lovinobaňa- ohňovzd. materiály
Lubeník- ohňovzd. materiály
Lučenec- spracovanie vlny
Martin- automobily, polygrafický priem.
Svit- chem. Vlákna, pletiarske závody
Šaľa- (Duslo) chemikálie
Šurany- obilné mlyny
Trenčín- obrábacie stroje, spracovanie vlny, odevné závody
Trebišov- cukrovary
Trnava- automobily, cukrovary, sklenené vlákna
Vojany- tep. elektrárne
Vranov N. Topľou- spracovanie dreva
Zemianske Kostoľany- tep. elektrárne
Zlaté Moravce- chladničky, tehelne
Zvolen- spracovanie dreva
Žiar N.

Hronom- hlinikáreň
Žilina- ložiská, chemikálie, spracovanie vlny, polygraf. Priem.
Matejovce- práčky
Modrý Kameň- uhlie
Mochovce jadrová elektráreň
Myjava- armatúry
Nižná- televízory
Nitra- chemikálie, lieky
Nováky- lignit, chem. závody
Nové Mesto N. Váhom- stav. materiály
Nové Zámky- svietidlá
Partizánske- výroba obuvi
Pezinok- tehelne
Piešťany- obilné mlyny
Poltár- sklo
Poprad- vagóny
Považská Bystrica- ložiská
Prešov- odevné závody
Púchov- auotoplášte, odevné závody
Rimavská Sobota- cukrovary
Rohožník- stav. materiály
Ružomberok- bavlnárska výr. Senica- chem. vlákna
Slovenská Ľupča- lieky
Skalica- ložiská, polygraf. priem.
Smolenice- chemikálie
Snina- poľnohosp. stroje
Stará Turá- zdravotnícka technika
Strážske- chem. závody
Stropkov- telefóny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk