Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ťaháky Latinčina - základy

1. DEKLINÁCIA 2. DEKLINÁCIA
N femina - F feminae servus - M servi puer - M pueri
G feminae feminarum servi servorum pueri puerorum
D feminae feminis servo servis puero pueris
A feminam feminas servum servos puerum pueros
V femina feminae serve servi puer pueri
A feminá feminis servo servis puero pueris

3. DEKLINÁCIA
N verbum - S verba lex - F leges
G verbi verborum legis legum
D verbo verbis legi legibus
A verbum verba legem leges
V verbum verba lex leges
A verbó verbis lege legibus


1.KONJUGÁCIA – lando,as,are 2. KONJUGÁCIA – deleo,es,ere 3.KONJUGÁCIA – lego,is,ere
1 lando landor deleo deleor lego legor
2 landas landaris deles deleris legis legeris
3 landat landatur delet deletur legit legitur
4 landamus landamur delemus delemur legimus legimus
5 landatis landamini deletis delemini legitis legimini
6 landant landantur delent delentur legunt leguntur
landare, landari, landa!, landate! delere, deleri, dele!, delete! legere, legi, lege!, legite!


4. KONJUGÁCIA – audi,is,ire
audio audior
audis audiris
audit auditur
audimus audimur
auditis audimini
audiunt audintur
audire, audiri, audi!,audite!


OSBNÉ ZÁMENÁ
JA TY ON MY VY
N ego tu nos vos
G mei tui sui nostri,am vestri,um
D mihi tibi sibi nobis vobis
A me te se nos vos
A me te se nobis vobis
mecum tecum secum


INDIKATÍV PRÉZENTA SLOVESA
Esse+ zložením slovesa esse.
1 sum 4 sumus possum possumus
2 es 5 estis potes potestis
3 est 6 sunt potest posunt
es! este!


DEPONENTNÉ SLOVESÁ
Pasívne koncovky, aktívny preklad
1 hortor 4 hortamur
2 hortarus 5 hortamini
3 hortatur 6 hortantur.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk