Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

slovensky jazyk Medzivojnova literatura

Medzivojnová Francúzska literatúra 12. otázka

Významným medzníkom bola 1 sv. vojna a 30 r. 20 st., ktoré nastolili otázku zmyslu existencie a postavenia jednotlivca vo svete. Touto otázkou sa zaoberal predovšetkým román, ktorý sa výrazne subjektivizuje najmä Dostojevský a Berason, ktorí orientujú pozornosť na vnútorný svet hdinou, ich vedomie a podvedomie. Túto tému reprezentuje predovšetkým Marcel Kraust. Dalšie témy predstavujú líniu existenciálnu – Antan de Sint Exupéry, lavicovo i pravicovo orientovanu líniu – Andy Barbusse. Spoločenskú líniu, ktorá je realizovaná prostredníctvom odudu jednotlivca – Romeire Rolland. Všetci títo autori obohacujú roman o nové prvky.

Romeire Rolland (1866-1944)
- vyštudoval hist., prednášal hudobnú vedu v Pariži na Sorgone
- venoval sa umeleckej, vedeckej aj publicistickej činnosti
- nezúčastňoval sa bojov v 1. sv. vojne, nikdy nesúhlasil s vojnou a zabíjaním, bol pacifistom a zástancom riešenia sporov nenásilnou cestou
- 1914 dobrovoľne emigroval do Švajčiarska, nazvali ho vlastizradcom
- patrí do franc. real. Lit.
- 1915 získal nobelovu cenu za literatúru
- literatúru obohatil o nový žáner:
1, román Rieka – veľmi rozsiahli román s mnohými epizódami, zachytáva celý život (ktorý plynie ako rieka) postavy
2, malý román
3, sériu divadelných hier z francuzskych dejín – ide o 7 divadelných hier, maju súhrnný názov Divadlo revolúcie
- písal významné životoisy významných poprednýchosobností: Bethovenov život, Michelangelov, Tolstojov,...
- zaoberal sa teoretickymí uvahami o ľudovom divadle, súčasžou jeho diela sú aj estetické práce z oblasti hudby

Próza:
Román rieka – Ján Krištof Kravt
Román rieka – Očarená duša (4 zväzkový román)
Historický roman – Dobrý človek ešte žije ( z obdobia panovania Ľudovíta XIII)
Malý román – Peter a Lucia

Ján Krištof Kravt
- odohráva sa v Nemecku a vo Francúzsku, v r. 1870-1914, zobrazuje jeho život od narodenia až po smrť
- celé dielo je zostavené ako hudobná skladba, má 10 dielov, ktoré sú rozdelené podobne ako symfónia na 4 časti.
- Hl. postava Krištof (v biblii preniesol cez vodu Krista) – nemecký hudobník, osoba nadaná mimoriadnou silou, ktorá mu umožňuje prejsť cez rieku. V mnohom pripomína Bethovena a z časti má aj črty známeho autora.

Vytvoril ho preto, lebo chcel proti nezdravej civilizácii a skorunpovanému mysleniu postavit hrdinu (ideál), lebo veril, že ušlachtilé ciele možno dosiahnuť úsilým niekoľkých hrdinských jednotlivcov „s velkým srdcom“-
- Hl. myšlienka : dôležitosť ľudskej aktivity a mravnosti
Peter a Lucia
- jet o malý román (niektorí kritici tvrdia, že je to novela, klebo dejs a odohráva v krátokom čace)
- je to psychologický román
Kompozícia:
- má jednoduchú dejovú líniu s niekoľkými odbočeniami (Petrova a Luciina rodina)
- nemá samostatné kapytoly, ale skladá sa zo 7 graficky oddelených častí
- dej sa odohráva v krátkom case, trva od stredy večera 30.1.1918 do Veľkého piatku 29.9.1918
- celý dej je rámcovaný obrazom smrti a utrpenia na začiatku (spoznajú sa v metre, kam vbiehajú aj zranení ľudia, lebo bombardujú Paríž) a aj na konci ( tragická smrť dvojce pri bombardovaní Paríža)
- do ostrého kontrastu stavia atmosféru 1.sv.vojny a lásku dvoch mladých ľudí
Hl. myšlienka:
- rozpad mravných ideálov a spoločenských princípov prináša vo vedomí ľudí dezilziu (pocit, bezvýchodiskosti) na ktorý by mohla byť liekom láska
Hl. hrdinovia:
- Peter Ovier – 18 rokov, dostal povolávací rozkaz a o 0,5 roka má isť na front. Pochádza zo zámožnej rodiny, otec je úradník, ma 1 brata Filipa. Jeho rodičia kladú na 1. miesto povinnosti voči štátu. Otec republikán, matka kresťanka, nevadilo by im keby nechali svoj život za vlasť.
- Lucia – nežná a milujúca, zdá sa jej, že všetko na svete lúbi a aj ju. Je veľmi závislá na svojej matke. Je výtvane nadaná, pomáha matke zabezpečť rodinu a keďže nemôže študovať, aspoň obkresľuje známe obrazy – čím si zarába
Ich láska odsúva do úzadia problémi vojny, aj to, že má ísť Peter na front. Žijú svojimi snami, vysnívajú si budúcnosť. Ich láska koncí tragicky vo veľkonočný piatok, keď obaja zomierajú pod troskami chrámu.
Tragika ich nenaplnenej lásky symbolizuje bezbrannosť humanistických ideálov v období vojny.


Nemecká literatúra medzivojnového obdobia

Predstaviteľom a odporcom vojny bol nemecko-švajčiarsky prozaik Eric Maria Remargue. Ďalší predstaviteľ bol Thomas Mann (nemec).

Eric Maria Remarque
- syn kníhoviazača
- patril do generácie, ktorá sa priamo zo školských lavíc dostala na fronty 1.sv.vojny, po návrate prešiel rôznymi zamestnaniami (účtovník, obchodník, učiteľ, organista, novinár – venoval sa spisovateľskej práci). Prvky novinárskeho štýlu využival aj vo svojej prozaickej tvorbe
- po nástupe fašizmu v Nemecku emigroval do Švajčiarska a po vypuknutí 2.sv. vojny odišiel do USA.

Po vojne sa vrátil do Švajčiarska, kde aj zomrel.
- Vynikol ako autor spoločenských románov s aktuálnou tematikou (1.sv.v.)
- Ako prvý požil v súvislosti s mladou vojnovou generáciou epiteton (básnický prívlastok) stratený. Tento epiteton bol použitý na označenie skupiny amerických autorov, kt. nazývame stratený generácie.
- Ako prvý vydal román Na západe nič nového
- Ďaľšie: Cesta späť, Traja kamaráti, Výťazný oblúk, Noc v Lisabone, Čas žitia a čas umierania, Čierny obelisk, Nebo nepozná oblúbencov, Tiene v raji (vyšiel po smrti)
Na západe nič nového
- protivojnový pacifistický román
- celý dej sa odohráva na bojisku
- okrm zničneia životov, nádejí a ideálov mladej generácie zachytáva útoky, zákopovú vojnu muža proti mužovi, pri ktorej vojská za veľkých strát postupovali po krokoch – pretože front nemenil svoje pozície,noviny prinášali titulky „na západe nič nového“. Vo chvíli ohrozenia života sa stierajú rozdiely medzi ľudmi, ostáva len človek ktorý chce prežiť.
Postavy berú vojnu ako nutnosť, ako pivinnosť, zabíjajú, aby neboli zabity. Nepriatelia ostávajú neosobní, až na malé výnimky. Nie sú to neohrození hrdinovia, majú strach zo smrti a chcú prežiť. Reagujú veľmi ľudsky. Nevyčítajú svojej krajine, že začala vojnu, nehovoria
- o príčinách, ale uvedomujú si jej dôsledky hlavne osobné. Vyčítajú generácií svojich otcov a učiteľov, že všetku tú hrôzu, kt. ich na vojne čakala, zabalili do vznešených fráz a nehovorili pravdu.
- Prežite udalosti vedú hrdinov k odporu voči vojne, krutosti a neľudskosti, ktorá degraduje ľudskosť a núti vojakov na fronte konať pudovo, inštinktívne, túžia len spať, jesť a prežiť útok.
Kompozícia:
- skladá sa z 12 kapitol označených číslom
- dej je uvedený mottom: Táto kniha nechce byť ani obžalobou, ani vyznaním, chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo o generácii, ktorú poznačila vojna, i keď unikla jej grátom.
- Román nemá silnú hlavnú dejovú líniu, spojovacím článkom jednotllivých obrazov zo života a smrti mladých vojakov je postava Poul Baumer (20 ročný chlapec). Paula spolu s bojovými druhmi sledujeme v tile (na čele) počas bambardovania a paľby, v čase pokoja po boji a pred bojom, na návšteve u francúzskych dievčat, v Lazarete a počas dovolenky doma.
- Retrospektívou sa dozvieme, za akých okoľností sa chlapčenská gymnaziálna trieda rozhodla ísť dobrovoľne na front pred dokončním štúdia a ako prešli zákl. vojenským výcvikom.
- Voľným pokračovaním tohto románu je román Cesta späť, v ktorom vykresľuje osudy aulových priateľov, ktorí zostali na žive a nedokázali sa prispôsobiť mierovému životu.


Thomas Mann (1875-1955)
- nemecký prozaik a eseista
- nositeľ nobelovej ceny za lit.

(1929)
- mladší brat Heinricha Manna
- študoval v Mníchove a časť života prežil s bratom Heinrichom v Taliansku
- počas 1.sv. vojny lojálny k vladnucej politike, neskôr svoje stanovisko prehodnotil
- zastával antifašistické a demokratické postoje
- 1933 emigroval do Švajčiarska, neskor do USA a v exile prijal ČS štátne občianstvo. Neskôr sa usadil vo Švajčiarsku, kde aj zomrel.
- Písal poviedky, novely, eseje, preslávil sa románmi: Budenbrookovci, Čarovný vrch, Jozef a jeho bratia, Doktor Fauskuz, Spoveď hochštaplera Felixa Krula
V novelách a románoch zobrazoval spoločenský a kultúrny vývoj Nemecka na konci 19. a v 1.polovici 20.st.

Budenbrookovci
– opisuje vývoj niekoľkých generácií Nemeckej veľkoobchodníckej rodiny
– generačný román s 1. hl. dejovou líniou sledujpcou 3 generácie jednej rodiny

Jozef a jeho bratia
- historicko-fylozofická tetralógia (4 diely), v kt. spojil biblický príbeh s prítomnosťou
- ide o biblické podobenstvo, o dozrievaní človeka a národa
- cez postavu starozákonného žida Jozefa protestoval proti antisemitizmu a rasizmu

Doktor Faustuz
- vrcholné dielo autorovej staroby, kde sa autor zamýšla nad svojím životom i epochou

Spoveď hochštaplera Felixa Krula
- je životopisom zaháľača a dobrodruha, ktorý vo väzení spomína na uplynulý život
Franz Kafka (1883-1924)

- po nemcky píšuci židovský český spisovateľ parížskeho pôvodu
- pochádzal z obchodníckej rodiny, vyštudoval právo a pracoval ako poisťovací a bankový úradník
- zomrel nepochopený rodinou i dobou na tuberkulózu
- jeho dielo vzbudilo pozornosť až po 2.sv.vojne
- jeho výrazové postupy ovplyvnili absurdnú drámu a francúzsky nový román
- za svojho života publikoval málo, väčšinu diel vydal po smrti jeho priateľ Max Brod
Dielo:
poviedky: Kurič, Ortieľ, Premena, Majster hladovky
romány: Proces, Zámok, Amerika
korešpondencia
denníky

Proces
- posmrtne vydaný Kafkov román
- kľúčové Kafkovo dielo
- dej sa odohráva v temnej až snvej atmosfére. Hl. postava, nepatrný bankový úradník je obžalovaný za činy, kt. nespáchal a ani o nich nevie.
Hl. postava: Jozef K. bankový prokurista, ktorého prekvapia v deň jeho 30-tych narodenín, hneď po prebudení dvaja neznámi muži, ktorí ho zatýkajú a oznamujú mu, že sa proti nemu začne proces. Zatknutého ponechajú na sloode, proces však ďalej pokračuje vyšetrovaním, v záhadnom podkroví starého činžiaka. Vypočúvajú ho tajomný sudcovia, ktorích však nikdy neuvidí. Cíti sa bezbranný, preotže sa nedozvie príčinu zatknutia, snaží sa nadviazať kontakt aj s inými ľuďmi, ale nedarí sa mu to, lebo každý myslí na svoj prospech.

Cíti sa vinný už len tým, že existuje. Jeho neistota vrcholí, keď prichádzajú vykonávatelia rozsudku smrti v predvečer jeho 31 narodenín, 2 muži Jozefa K. odvedú do opusteného lomu za mestom, kde ho bez toho, aby sa bránil prebodnú a umiera „ako pes.
- román má 10 kapitol, z ktorých 8 nieje dokončená
Dejová línia je slabá, bez vedľajších epizód, spojovacm prvkom v diele je hl. postava Jozef K, jeho pozorovania, myšlienky, stretnutia cez ktoré sa oboznamuje s realitou.
- celý román je písaný v 3. osobe
Román má 2 významové roviny:
1, je konkrétna – prerokvanie viny obžalovaného pred súdom
2, je zakrytá anonymitou a iracionálnym nádychom
- autor často využíva monológ pri riešení etickej otázky ľudskej viny
- mnoho kritikov vysvetľuje tento Kafkov proces na základe detstva a mladosti

Zámok
- román
- do dediny, ležiacej na úpätí vrchu na ktorom stojí zámok, prichádza zememerač K., pokúša sa dostať do tajomného zámku, ktorého majiteľom je West-West. Dedinčania ani obyvatelia zámku mu nedôverujú a do zámku sa nedostal. Na smrteľnej posteli mu doručili povolenie pracovať na zámku. Zememerač síce stroskotal vo svojom úsilí, ale nakoniec našiel cestu k ľuďom.
- Hrdina koná často iracionálne,ale dedinské prostredie je zobrazované veľmi realisticky.

Téma všetkých jeho diel je spätá s výnimočnou až existenciálnou životnou sytuáciou hrdinou (ide až o život), odohráva sa v ližšie neurčenom čase a prostredí. Najcharakterisickejším znakom je jeho hrdina, je to vždy muž, asi 30ročný,príslušník strednej vrstvy, najčastejšie úradník. Zriedka ho rpedstavuje plnym menom, najčastejšie je hrdinom Jozef K, alebo iniciály.
Príznačné sú vlastnosti hrdinu: najprv je veľmi aktívny, postupne si však uvedomuje,že to nedokáže vlastnými silami a obracia sa na okolie s požiadavkou na pomoc. Keď aj táto snaha vyjde na zmar, napokon rezignuje a jeho snaha koncí tragicky.

Anglická medzivojnová literatúra

Väčšina autorov sa zaoberá otázkami osudu ľudstva, verili že ľudstvo po krvavej vojne bude uskutočňovať ideály humanizmu. Niektorí písali metódou realizmu iní expeimentovali.
John Galsworthy – angličan
James Joyce – ír
George Bernard Shan – ír (dramatik)

John Galsworthy
- čerpal námety zo skutočného života, zobrazoval všetky vrstvy angl. spoločností
- anglický prozaik a dramatik
- 1932 dostal za celoživotnú tvorbu nobelovu cenu
- písal metódou kritického realizmu
- preslávil sa románovou trilógiou Forsajtovská sága, na kt. nadväzujú trilógie Moderná komédia a Koniec kapitoly.

Tento román zobrazuje zanikajúcu viktoriánsku epochu (80 r. 19.st.) a 1 .sv.v. (20.r. 20 st.). zobrazením života realisticky vykresľuje spoločenské javy anglicka.


James Joyce
- írsky spisovateľ kt. písal po anglicky
- spolu s Proustom patrí medzi najvýznamnejsích experimentatorov v lit. Medzivojnového obdobia
- narodil sa v Dubline
- získal vzdelanie v odboroch filozofia, estetika, literatúra, filozofia. Ovládal 16 jazykov
- bol prvorodený z 15 detí
- žil a pôsobil vo viacerých európskych štátoch
- profesionálne sa venoval jazykom al literatúre
- písal romány, poviedky, drámy, básne
- úspech získal až zbierkou poviedok Dublinčania, románom Portrét mladého umelca, próza Finnemaganovo prebudzanie a román Odyseus.

Odyses
- analytický román, dej je vybudovaný na protiklade skutočnosti a autického mýtu (je inšpirovaný niektorými epizódami Shakespirovho eposu)
- odohráva sa od 16.6.1904 v Dubline od 8,00 rano až do 17.6.1904 do 8,00 rano.
- Má 3 časti členené podľa miesta a času deja do 18 eizód

Hl. postavy:
Stepher Dedalus – mladý učiteľ a spisovateľ
- zodpovedá Telemachosovi
Leopold Bloom – židovský novinár a reklamný agent
Molly – Bloomova žena, operná spevačka
- zodpovedá Penelope

Román je obrazom všedného dňa, života všedných obyvateľov jedného z európskych miest. Autor detailne opísal ich konanie a najmä vnútorný svet myšlienok, citov a ocitov, spomienok i predstáv. Prostredníctvom antických mýtov, prvkov stredovekej renesančnej barokovej, romantickej, realistickej a modernej kultúry spája súčasnosť s minulosťou a budúcnosťou.

Gorkiy

- do lit. Vstúpil romantickými aj realistickými poviedkami, po nich nasledoval soc. Real. román Matka.

Matka
- hl. hrdinkou je typická ruská proletárska žena, ktorá celý život trela biedu a trpela surovosťou a alkoholizmom svojho manžela. Je to veriaca žena, na začiatkupasívna a ustráchaná bytosť, po smrti manžela jej zostal oporou syn. Vzájomný hlboký citový vzťah matky a syna ho odvráti od nasledovania otcovho príkladu, začne sa zamýšľať nad príčínami svojho i matkinho života. Zaujíma sa o spoločensko - politické aktivity a stane sa členom skupiny revolucionárov. Matka je najprv zásadne proti synovej účasti v ilegálnej org., postupne si však uvedomujú význam a konečný ciel revolučného hnutia chcú zmeniť aj jej život v ktorom poznala len trápenie a vnútorne sa s nimi stotožnila.

Jej prechod k revolucionárom odôvodňuje autor láskou k synovi a biednym životom román je postavený do služieb straníckej propagandy.

- Vysokohodnotený je generačný román Podnik Artmanovcov, kt. je obrazom histórie podnikateľskej rodiny, jej 3 generácií.
1. generácia – Ilja Artamonov, bývalý milovník, nadaný organizátor, kt. založí textilku. Ako podnikateľ a človek je veľmi pracovitý, energický, silný a súčasne veľmi krutý.
2. generácia – synovia Peter a Nikita a synovec Alexej. Nimi sa začína postupný úpadok podniku, s Petra sa stáva ľahostajný, bezcharakterný človek, je to morálny človek. Nikita má telesnú vadu je hrbáč, odchádza do kláštora aj keď v boha neverí, lebo odmieta žiť v takej spol. v akej žije. Chce pomáhať ľuďom. Alexej predstavuje novú buržoáziu, je najpodnikavejší.
3. generácia – vystupujú tu Petrovi synovia – Ilja, odchádza študovať do mesta, nechce pracovať na fabrike, za revolučnú činnosť sa dostáva do vyhnanstva na Sibír. Jakov, podobá sa na otca.

Gorkiy v románe podrobne vykreslil vznik, rozvoj a úpadok kapitalizmu v Rusku.


Michail Alexandrovič Šochov (1905-1984)

- ruský prozaik
- v rusk. Lit. Porevolučných rokoch dominoval spisovateľov subjektívny vzťah ku skutočnosti, autori vyhľadávali neobyčajné udalosti v ktorých bol jednotlivec iba predstaviteľom typických čŕt masy.
- Nositeľ nobelovej ceny (1965)
- Život dómskych kozákov stvárnil v 4. dielnej epopeji Tichý dom (1928-1940)
· je o osudoch dómskych kozákov, o osudoch jednej rodiny kde zobrazil sociálne, historické a psychologické osobitosti kozáctva v časoch 1. sv. vojny v oboch ruských revolúciách a v občianskej vojne.
· názov románu tvorí kontrast k rozbúrenej hladine spoločnosti, a k nepokoju ktorí sa zmieta vo svojom vnútry.
Česká medzivojnová literatúra

- stretávame sa tu s niekoľkými umeleckými smermi, starší spisovatelia píšu realistickou alebo naturalistickou metódou. Mladšia generácia využíva avantgardné smery. Jadrom avantgardy boli príslušíci skupiny Devetsil. Manifestom skupiny sa stal úvod k Seifertovej zbierke Mesto v slzách, v ktorom zdôraznovali zodpovednosť umelcov za nové umenie, šírili vitalistický optimimus a radosť zo života chápaného zmyslami.
Poetizmus
- smer českej avantgardy
- zdôrazňoval aktívny vzťah k životu, jeho zachytenie prostr.

Citovýcha fantázijných schopností umelcov, zdrojom inširácie bola obrazotvornosť, fantázia, sen a poznávanie vzdialených krajín.


Víteslav Nezval
- ústredná osobnosť poetizmu
- písal poéziu, prózu aj divadelné hry
- českú poéziu obohatil o fotogenické básne (útvar, kde sa spája báseň, foto a kresba)
- počas života sa intenzívne zaujímal o spoločenské dianie, veľmi intenzívne reagoval na rozvoj vedy a techniky. Napísal básnickú skladbu Edison, v ktorom predstavuje vedecké a technické vynálezy, ale je aj obrazom kontrastov večerného veľkomesta. - Báseň Abeceda – báseň o tvaroch písmen abecedy. - V 1. pol. 30.-tych rokoch založil surealistickú skupinu. Z tohto obdobia sú básnické zbierky Absolutní hrobar, Žena v množném čísle.
- O postojoch Nezvala k vede a technike svedčí veršovaná dráma Dnes ješte zapadá slunce nad Atlantidou, kde varoval ludstvo pred možnou skazou ak sa zneužijú objavy vedy a techniky.
- Za dôležitú hodnotu v živote človeka považoval lásku, vyjadrením tejto fylozofie je veršovaná hra Manon Leskor. Vyjadril tu ľúbostný vzťah medzi mužom a ženou.
- Za svoju tvorbu dostal nob. cenu (1984).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk