Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mestská hromadná doprava

MHD

- druh os. verejnej pravidelnej hromadnej dopr., najvýhodnejší a najekonmickejší sp. prepr. ľudí, pomerne rýchla, eko., trolejbusy ekologickejšie ako busy. Patrí sem:
1)povrchová prepr. osôb(trolejbusy, busy, električky, mestské rýchlodráhy)
2) mimoúrovňová podpovrchová prepr. osôb(metro, električka)
3)mimoúrovňová nadzemná prepr.osôb (lanovky)
4)vnútromestská prepr. osôb(os. linková dopr., rekreačná dopr.)

Technická základňa MHD:

1)dopr. prost.:
a)nezávislé do dopr. cesty(autobusy)
-výhody-veľká kapacita, možnosť nahradiť spoj, pomerne rýchly
-nevýhody-znečisťuje živ. prost. b)polozávislé (trolejbusy)
-výhody-ekologickejšie ako busy, veľká kapacita
-nevýhody-závislé na trolejách(výpadok elektriny), drahšia výroba
c)závislé(električky)
-výhody-ekologické
- nevýhody-hlučné

2)dopr. cesty
-miestne komunikácie, rozchod koľají (rozličný)

3)dopr. zariadenia
-budovy, vozovne, skladovacie plochy

Organizácia MHD

– podniky SAD a dopravné podniky (BA, Žilina, Košice, Prešov). DP je a.s., dozorná rada(10 členov), delí sa na divízie a úseky (tech., eko., dopr.), úseky patria pod generálneho riaditeľa.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk