Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Astronómia

1) Platonov geocentricky model vesmíru: Slnko, mesiac, planéty sú na jednej sfére otáčajúcej sa okolo zeme. Ptolemajov geocentricky model vesmíru: spresnený Platónov model zem takisto v strede, planéty na epycykloch. 2) Kopernikov heliocentrický model vesmíru: slnko v strede, denný pohyb sl. po oblohe – otáčanie zeme okolo vl. osi, blúdivý pohyb sl. na pozadí hv. oblohy - otáčanie zeme okolo slnka 3) Slnečnú sústavu tvoria: Slnko, planéty a ich mesiace, planétky, kométy, meteoroidy a drobné prachové častice. 4) Astronomická jednotka je: Vyjadruje sa s ňou vzdialenosť medzi telesami v slnečnej sústave, značka „AU“, 1AU = 150 mil. km 5) Sveteľný rok: je d ktorú prejde svetlo s v=300 000 km/s za jeden rok 6) Ekliptika: Myslená kružnica, je na nej 12 súhvezdí ktoré tvoria zvieratník, počas roka si slnko premietame do rôznych súhvezdí zvieratníka. 7) Najväčšia planéta: Jupiter 8) 2. najväčšia planéta: Saturn 9) Grav. sila ktorou pôsobí slnko na planéty závisí od: Veľkosti a vzdialenosti planéty od slnka. 10) Letný a zimný slnovrat: l. slnovrat 21. jún začína leto, z. slnovrat 21. dec. začína zima 11) Jarná a jesenná rovnodennosť: jar.r. 21.marca slnko svieti kolmo na rovník na SP jar na JP jeseň, jes.r. 23.sep. slnko svieti kolmo na rovník na celej zemi deň rovnako dlhý ako noc. 12) Hviezdy: sú žeravé plynné telesá, žiaria vlastným svetlom,(vychádzajú, vrcholia, zapadajú) 13) Slnečný a hviezdy deň: Doba otočenia Zeme okolo osi o 360° vzhľadom na slnko – slnečný deň, vzhľadom na hviezdu – hviezdny deň. 14) Modeli vzniku vesmíru: a) M. rozpínavého v., b) M. pulzujúceho v., c) M. trvalého v. 15) Hviezdo kopy: sú to zoskupenia hviezd, ktoré vznikli v rovnakom čase.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk