Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Matematika Goniometria

0° 30° 45° 60° 90° 180° 270° 360°
0 π/6 π/4 π/3 π/2 π π*(3/2) 2π
sin 0 ½ √2/2 √3/2 1 0 -1 0
cos 1 √3/2 √2/2 1/2 0 -1 0 1
tg 0 √3/3 1 √3 * 0 * 0
cotg * √3 1 √1/2 0 * 0 *

Sin (α+β) = sin α * cos β + cos α * sin β
Cos (α+β) = cos α * cos β- sin α * sin β
Sin 2 α = 2sinα * cos α
Cos 2α = cos2α – sin2α
Sin2α + cos2α = 1
Tg x* cotg x = 1
Cotg x = 1/tg x

I kv. X0 = výsledok
II kv. Π - X0 = výsledok
III kv. Π + X0 = výsledok
IV kv. 2Π + X0 = výsledek.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk