Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Metabolizmus lipidov a sacharidov

METAB. SACHAR>>>ANABOLIZMUS>>>FOTOSYNTEZA>>Premena H2O a CO2 na sacharidy12H2O+6CO2>>
C6H12O6+6O2+6H2O. SVETELNA >E sln.ziar. sa vyuziva na tvorbu ATP-fotosyntet. fosforyl., NADH+H+ a na fotolyzu
vody. FOTOSYSTEM 1[chlorofyl len s absorb. sln. ziar. s 700nm]>svetel.ziar.prejde do excitov.stavu a uvolni elektr.kt. mozu redukovat NADp+ na NADPH+h+ alebo sa vratit spat pricom cast E sa vyuzije na tvorbu ATP v cyklickej fosforylacie. FOTOSYSTEM 2> elektron. ktore prechad. na fotosystem 1, nahradia z neho uvolnene elektr. a cast ich E sa vyuzije na tvorbu ATP-necyklicka fosforylacia. FOTOLYZA vody>voda sa rozklada na O, na H[viaze sa na NADP+] a elektr. [regenruju fotosy stem 2] TMAVA > dochad. k redukcii CO2 pri vzniku sacharidov, vyuziva sa ATP a NADPH+H+ zo svetelnej fazy. Calvinou  cyklus>>CO2 sa zaclenuje do org. zluceniny, konecnym produktom je sacharid[hexoza]. 3CO2>glyceraldehyd-3-fosfat, 2 molek. ,>glukoza.KATABOLIZMUS>>>Glukoza sa odburava v procese GLYKOLYZA>>E sa uvolnuje katalyti. oxid., kt. moze  prebiehat za podmienok, anaerobne, aerobne.. Dej pri kt. sa sa glukoza pri anaerobnych pod. odburava na pyruvat. Ziska sa aj ATP, NADP.  Najprv sa glukoza aktivuje pomocou ATP na GLUKOZU-6-FOSFAT. z nej vznikne 1. molek. ATPfruktoza-6-fosfat, z aldozy ketoza. 2. molek. sa fruktoza fosforyluje na fruktoza-1,6-bisfosfat. Tato sa stiepi na 2 triozy –glyceraldehyd-3-fosfat, dihydroxyacetonfosfat. Dehydrogenacia glyceraldehyd-3-fosfatu na 3-fosfoglycerat. Premena 3-fosfoglyceratu na pyruvat. ZISK E-2 molek.ATP 1 molek. glukozy. PYRUVAt vstupuje do dalsich>>>ANAEROBNE>pyruvat sa redukuje na laktat[kys. mliecna]MLIECNE KVASENIEV KVASINKACH>>etanolALKOHOLOVE KVASENIE AEROBNE PODM>>pyruvat  podlieha oxidac. dekarbox. Acetyl COa. kt. vstupuje do Krebsovho cyklu.METAB. LIPIDOV>>>ANABOLIZMUS>>v  cytoplazme, vychodis.latka-acetylCOa, prisun E a reduk. koenzymov.KATABOLIZMUS>>Triacylglycerol sa vcreve stiepi  na glycerol a vyssie MK kt. sa dalej odburavaju. Glycerol sa moze odbur. v glykolyze cez triozafosfat. Mk vstup do procesu  B-oxidacie, kde sa odbur.Lipzay – enzymi kt.stiepia esterovu vazbu. B-oxidacia MK>>>>retazec MK sa skracue o dvojuhlik. zvysky—acetylkoenzym A pri vzniku reduk. koenzymov FADh2 a NADH+H+.  Vmitochondriach.MK sa akt. koenzymom A a vznika acyl-COa, tato podlieha dehydrogenacii a vznika nenasyteny acyl-COa a uvoln. vodiky sa viazu do FADH2. Na dvojitu vazbu nenasytene. acl-COa sa naviaze voda(hydratacia) a vznika beta-hydroxylacyl-COA. tento sa dehydrogenuje vznika B-oxoacyl-Coa auvolnene vodiky sa viazu do NADH+H+. . IDE Tu o rozstiepenie MK na acetylove zvysky navizau sa na koenzym A, vznikne acetylCOa ide do krebsovho cyklu. BIOSYNTEZA LIPIDOV>>org. si dokaze sam vytvorit z glycerolu a MK>>lipidy. dokaze synteti.MK s vynimkou esencialnych kys., kt maju viac ako 1 vazbu.>KATABOLIZMUS BIEL>>stipia sa pomozcou enzymov na AK, kt sa pozuivaju na syntezu novych BIEL. AK sa odburavaju deaminaciou, , pri ktorej sa z AK odstiepuje aminoskupina vo forme amoniaku. Tento vstupuje do Ornitinoveho cyklu kdesa premeni na mocovinu. Uhlik. zvysky sa zaclenia krebsovho.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk