Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vertikálny kanál

Vertikal.kanal-vertikal.delič U-upraví úroveň IN signálu na takú hodnotu, aby pokryl celú plochu tienidla obraz. IN R je riešený ako vysokoW s IN Z 1MW a IN C 30pF (cca),alebo ako nízkoW-50W v širokopásm.osciloskop., ktoré používame na sled.napätí s vysokou f. Väzba IN svorky osciloskopu s ďalšími obvodmi môže byť
1)galvanickáDC-na pozor.jednosm.alebo stried. signálov nasuperpon.na jednosm.zložku.
2)kapacitnáAC-na pozor.stried. signálov.Ak pozorujeme stried.signály nasuperp.na jednosm.zložku,táto sa oddelí.
3)zemGND-in this case je živá svorka IN konektora pripojená na zem oscil.,takže oscil.má na IN zadefinované nulové nap.vertik.zosilňovač-Æ citl. obrazovky pre vertik.vychyľ.sa pohyb.okolo 0,25mm/V,čo pre IN nap. v mV vyžaduje zosiln.vertik.zosilňovača min. A=10^3. f IN nap. sa môže meniť od 0 Hz až MHz.V kvalit.univerz.oscil.sa použ.jednosm.viazané zosilovače so šírkou prenáš.pásma 30-100 MHz.oneskor.vedenie-umožňuje sledovať na tienidle aj zobrazenie začiatku signálu,lebo signál príde na vychyl.platničkyY neskôr ako začne vychyl.v horiz.smere konc.vert.zosil.-1)nesym.-iba v najjednoduch.oscil. 2)sym.-potláča súhlasné rušivé U,má < skreslenie a potrebuje polovičný rozkmit IN nap.oproti nesym.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk