Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika

Fyzika je veda,ktora sa zaobera vysvetlovanim prirodnych a fyzikalnych javov

Telesa su z rozlicnych latok

Latky pozname:
1. pevne
2. kvapalne
3. plynne

Telesa pozname:
1. pevne
2. kvapalne
3. plynne

Ak posobi jedno teleso na druhe, posobi sucasne aj druhe na prve. Posobenie telies je vzdy vzajomne. Kazde dve telesa sa navzajom pretahuju gravitacnou silou. Gravitacne pole je vsade okolo Zeme. Na každe teleso v gravitačnom poli pôsobi zvisle nadol gravitacnou silou.

Olovnica je pomôcka na určovanie zvisleho muru.

Latky su zložene z častíc : atomov a molekul. Atom je najmenšia čiastočka latky. Molekula je častica latky zložena z 2,3 alebo viac atomov.

Pevne latky pozname:
1. kryštaľicke
2. amorfne

Kryštsľicke latky - su tie, ktorych častice su usporiadane pravidelne.
Amorfne - su take, ktorych častice su nepravidelne usporiadane.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk