Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská romantická literatúra

J.Kráľ:najsubjektívn.;jeden z najrevoluč.; „divný“; Jarná pieseň(b.),Duma bratislavská(b.), Orol,Orol vták(b.),Krajinská pieseň(b.),Šahy(b.)- najrevoluč., najobšír., reflex., Povesť(bal.), Skamenelý, Bezbožné dievky, Kríž a čiapka, Pán v tŕní(soc.b.), Kvet, Zverbovaný, Zabitý, Dráma sveta(cykl.skl.), Na rumoch vekov(cykl.),Zakliata panna voVáhu...(lyr.-ep.-refl-b.)- 3.časti, Sedliak, Ovčiar(b.), Nábož., Vojna(cykl.), Vojna, Zloboh(b.), Slovenstvo(cykl.), K prvkom Slovenstva(b.),Janko,Žobrák(b.),Zbojník.balada(bal.); po rev:-Duma slovenská,Slovo(b.); -„Málo nás je,málo,ale nič je preto,bez sto lastovičiek bude ešte leto!“

A.Sládkovič:-Krasislav,najrefl.,M.Pišlová,; Sôvety v rod.Dušanovej(fil.b.),Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti(b.),Marína(fil.refl.lyr.ľúb.b.),1.č.:lyr-ep.,2.č.:lyr.refl.symb.,Detvan (lyr.ep.b.skl.)-úvod(Vrstovníkom)+5.spevov:1.Martin,2.Družina,3.Slat.jarm.,4.Vohľady, 5.Lapačka ,téma:Sl.,Sl.prír.,syl.verš,10-verš.strofy;Hojže,Bože,...(b.),Nehaňte ľud môj(b.), Milica(ep.b.),Gróf Mikuláš Šubič Zrínsky na Sihoti,Svätomartiniáda,Lipa cyrilometodejská, Čo vy za nič nemáte nás?
-„Rod môj,ty ľúb,ľúb si svojho Detvana v ňom duša tvoja je zmaľovaná.“

J.Botto:jeden z najml.št.,najpesim.,činný v Jednote ml.slovenskej,.lyrika-K mladosti(b.), Báj na Dunaji(rev.b.),Pochod,Piesne voj.(b.); epika-Žltá ľalija(b.),Margita a Besná(b.), Ctibor,Smrť Jánošíkova(lyr.ep.b.skl.)-9.spevov,konfl:túžba po slob.-skut.,verš:alexandrín, kontrast- heroizmus, tragizmus; met.,metonym., pers.,epit., anafory, epizeuxy, paralela, epanastrofa;Pochod Juhoslovanský,Vrahom(b.)

J.M.Hurban:manž:A.Jurkovič.-1.slov.her.;vydav.činn.:almanach Nitra 1,2,5;čas.:Slovenské pohľady na vedy,umenie a lit.,Olejkár(nov.,pokus o hist.r.)-M.Čák,Gottšalk(hist.r.),Prítomnosť a obrazy zo života tatranského(spoloč.novela),1.nov. v štúr.slov.,Prechádzka po považskom svete(cestopis),Od Silvestra do Troch kráľov(sat.nov.)-Gyorgy Šúplata

J.Kalinčiak:Márii(ľúb.b.),Slovan,Já jen Slovanem budu,Milkov hrob,Bozkovci,Bratova ruka, Láska a pomsta,Serbianka,Púť lásky,-1.klad.žen.typ v slov.lit.,Mládenec slovenský,Knieža Liptovské,Orava,Svätý Duch;Reštavrácia(sat.dielo) -konfl.:jednotl.-spol.; láska-povinnosť; srdce-rozum;

M.M.Hodža:Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo,pod pol.dozorom bol,Matora(verš.pov), Vieroslavín,Větín o slov.,Potomok slovenský; predseda Tatrína 1844-47

S.Tomášik:Hej,Slované(hymn.p.),Hej,pod Kriváňom,Kolo Tatier čierňava(b.),-próza:Bašovci na Muránskom zámku;Sečovci,veľmoži gemerskí;Vešelínovo dobytie Muráňa,Malkotenti,Kuruci
V.Paulíny-Tóth-1.slov.hum.čas.:Černokňažník;4as.:Sokol,Nár.moviny;Prídi,Janík premilený, Slovenčina moja(b.),4 zväzky Besiedok(hist.pov.),Trenčiansky Matúš,
S.B.Hroboň-osl.rodný Liptov;láska k Bohuslave Rajskej-zb.Květiny nadsálanské,K Orlovi!(b.) Slov.iskrice,Slovopieseň(b.skl.),
J.Matúška:Nad Tatrou sa blýska(hymna),Hrdoš,Kozia skala,Púchovská skala
J.Fransicsi-Rimavský-1.zv.:Slovenských povestí,čas.:Pešťbudínske vedomosti,Iskry zo zaviatej pahreby(zb.poézie),viedol spol.:Jednota ml.slovenskej
P.Dobšinský-Prostonárodné povesti slovenské,Prostonárodné obyčaje

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk