referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Soňa
Utorok, 28. marca 2023
Krajina ako prostredie života na zemi
Dátum pridania: 09.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: coolmarko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 306
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Krajina-prienik jej jed. sfer[hydrosfera,pedosfera,geosfera,atmosfera,antropposfera] VZNIK zeme>Haplogea-jadro,plast,kory, abioticke obdobie, jador tvori fe, nikel, plast-silikatove castiCHemogea-[chem.evol.]vznik oceanu a org.lat.[c,t,b,nk],vznk. gen.kod, zacina form. zivota,vznik prokaryotick.org.[bakterie]BIogea-[bio.evol.]vznik ziv.sust., kt.vedu od prokaryot. k eukaryot.. Noogea-charak. cinnostou cloveka a jeho socialno evoluciou. VZTAH cl. ku kraj. prostred. HOMINIzacie-6-1,5 mil.rokov., od vyvoja erectus po intenz.prace, habilis, erectus,sapiens, cinnost.cloveka nevyvolav. zmeny prirod.krajinn. prostredia.  SAPIENtacia-charak.vzn.reci a cetalizac., zvac.mozog, stav prirod. sa nemeni..SOCIOgeneza-socialna a kulturna evol., krajinu  meni polnohospodar. TECHnogeneza-spojena s priemysel. rozvojom a vedecko-technick. rozvojom, clovek homo faber,. ZIV.prostredie-kategoria.najvyss.radu, z hlad.vedy predstavuje zlozity objekt studia,je objek.studia tech., spoloc  a prirod. vied.

Enviromentalistika-nauka o ziv. prostred..Kategorie nizsieho radu zivot.prost.>psychosocialne,prirodne,zdravotne. Geografia- prirodno-technicko spoloc.veda, kt.studuje abioticke a bioticke a socialno-ekonomicke javy v priestore a vo vzaj.vazbach, ktorych  vonkajsim prejavom je krajina. Ekologia-veda o vztahoch medzi orga. a prostred., medzi orga. navzaj.Krajinna ekologia-veda o vzt.medzi spolocenst organ. a krajinou, zaclenuje do studia obyvatel.a produktivitu jeho cinnosti.Vyznam geog.v starost. o ziv.  prostredie>POZNAV.vyz.-ziskav.poznat. o krajinnej sfere zeme, jej priestorovom usporiadani, vlastnostiach krajinneho prostred. VEDECKY vyz.-tieto poznatky sluzia vedcom na objasnenie roznych zakonitosti prenosom E, informa. a hmoty v ramci krajin. komplexovAPlIKACNY-vyuzitie v praxi ,napr. metoda krajinnej syntezy,kt.nam umoznuje predvidat zmeny v krajin.prostredi. KRAJINNa sfera zeme>je vysledkom vzaj.posobenia ciastkovych geosfer,cast zeme pri povrchu,patri sem vrchna  cast litosfery spolu s reliefom,spodna cast atmosfery,hydrosfera,pedosfera,biosfera,social-ekono. geosfera, cize luds.spoloc.a  vysledky jej cinnosti,vzaj.vzt.medzi jednot.ciastkovymi geosferami.SPodan hranica kr.sferyhypergeneza-zona kde dochadza k premene jednot. hornin,mineralov pomocou fyzik.cinitelov.
 
Podobné referáty
Krajina ako prostredie života na Zemi GYM 2.9583 2202 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.