referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Interferencia svetla
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aktiduj
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 681
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
- medzi vlneniami musí byť konštantný fázový rozdiel a rovnakú frekvenciu
- koherentné
- aby sme mohli sledovať interferenciu svetla, medzi svetlami musí byť konštantný, časovo sa nemeniaci fázový rozdiel
- nedá sa to dosiahnuť z 2 zdrojov iba tak, že svetlo z jedného zdroja rozdelíme a opäť spojíme

Vlnová optika
Zaoberá sa opt. javmi, kt. súvisia s vlnovou podstatou svetla
d= (380;780) nm
f= (7,8.1014; 3,8.10 14) Hz
- frekvencia svetla je určená zdrojom(je konštantná, pričom vlnová dĺžka sa pri prechode rôznymi prostrediami mení
- rýchlosť je všade menšia ako vo vákuu(závisí od frekvencie= disperzia)- v tom istom prostredí sa svetlá rôznych f šíria rovnako rýchlo
- od frekvencie závisí index lomu
- v dôsledku disperzie sa najviac láme fialové a najmenej červené svetlo
spektrum farieb: červená/oranžová/zelená/modrá/indigová/fialová
červená+modrá=purpurová
červená+zelená=žltá
zelená+modrá=azúrová

Využitie interferencie
- na meranie vlnovej dĺžky- Newtonove sklá
- kontroluje sa rovinnosť alebo zakrivenosť plôch

Polarizácia svetla
- Svetlo prirodz. zdroja je vytvorené kmit. atómami, kt. kmitajú v rôznych rovinách a preto vektor intenzity svetla nekmitá v 1 rovine
- svetlo nie je lineárne polarizované
- po prechode polarizátorom sa stáva polarizovaným tj. Vektor E kmitá len v 1 rovine.
- polarizované svetlo môžeme vytvoriť odrazom, lomom
αB- Brewsterov polarizačný uhol

Ohyb svetla
- rozmery prekážky musia byť porovnateľné s vlnovou dĺžkou, aby bol ohyb výrazný
- pretože vlnová dĺžka je malá, ohyb svetla možno pozorovať len na prekážkach s rozmermi( 10-2 – 10-3) malými
- fáza svetiel v oboch škárach je rovnaké- sú koherentné
- 2 dráhový rozdiel je 2, vzniká max. 1. rádu, pretože lúč svetla je vo fáze
- ak použijeme viac štrbín maximá budú výraznejšie
- vzťah pre polohu maxima je pre mriežku rovnakú aká je pre 2 štrbinu, ale d je vzdialenosť 2 štrbín
Využitie:- polarimeter slúži na štúdium látok v polarizovanom svetle
- pomocou polariz. svetla môžeme zistiť, v ktorých miestach v danej súčiastke vzniká mechanické napätie
- súčiastka sa vyrába z plexiskla, v mieste, kde je namáhaná sa molekulové reťazce usporiadajú jedným smerom
- vznikne anizotropia, kt. otočí polohu polarizovaného svetla, tieto miesta sa zviditeľnia
- jav- fotopružnosť
- polarizačné filtre sa používajú na odstránenie našivých reflexov- odrazeného svetla od vodnej hladiny alebo skla

Elektromagnetické žiarenie
- každé sa šíri vo vákuu c= 300 000km/s
- v rôznych prostrediach sa líšia vlnovou dĺžkou
- E žiarenia rastie s klesajúcou vlnovou dĺžkou

Spektrum elektromagnetického žiarenia
Dlhé vlny- DV= 103- 10 2m
Stredné vlny- SV= 102 - 101m
Krátke vlny- KV= 101 -10 0m
Veľmi krátke vlny- VKV= 100 -10 –1m
Ultra krátke vlny- UKV= 10 –1 -10-2m
Radarové vlny= 10 –2 -10-3m(centimetrové vlny
Mikrovlny= 10 –3 -10-4m(milimetrové vlny, mikrovlnka)
Infračervené= 10-4 -10–5-10 –6m
svetlo = 0,38.10-6- 0,78.10 –6m
ultrafialové žiarenie= 10-6 -10-8
röntgenové žiarenie= 10-8 -10-10- neznáme lúče X- mäkké a tvrdé

Islandský vápenec
- Na anizotropných prostrediach dochádza k dvojlomu, lúč sa láme tak, že vznikajú 2 lúče, 1. spĺňa zákon lomu- riadny, mimoriadny; 2. nespĺňa
- vidíme cezeň dvojmo
- Riadny aj mimoriadny lúč sú polarizované v dvoch navzájom kolmých rovinách
- Pri anizotropných opt. látkach, opt. Vlastnosti závisia od smeru šírenia
- všetky kryštály okrem kocky
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.